Evropský parlament ve Štrasburku – plenární zasedání 

Evropský parlament ve Štrasburku – plenární zasedání  

Štrasburk
Evropský Parlament

Návštěva jednacího sálu a Parlamentaria Simone Veilové v Evropském parlamentu ve Štrasburku je dostupná ve 24 úředních jazycích Evropské unie.

60' - 150'
10-100
24

Evropský parlament ve Štrasburku – plenární zasedání

Štrasburk
Evropský Parlament

V jednacím sále mají své místo všichni poslanci Evropského parlamentu. Během plenárních zasedání se v něm odehrávají nejdůležitější evropské debaty a hlasování.  Někdy se v něm konají i slavnostní zasedání, na nichž k Parlamentu promlouvají oficiální hosté, jako jsou hlavy států, laureáti Sacharovovy ceny či další významné osobnosti veřejného života.

Návštěvy jsou bezplatné. Skupinové návštěvy je třeba předem rezervovat. Pro individuální návštěvníky není rezervace nutná.

Pro vstup do budov Evropského parlamentu potřebujete platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Individuální návštěvy

Během plenárního zasedání je možné sledovat schůzi z galerie pro návštěvníky a navštívit Parlamentarium Simone Veilové. Skupiny čítající méně než 10 osob jsou považovány za jednotlivé návštěvníky. Jednotlivci nepotřebují k návštěvě předchozí rezervaci.

Individuální návštěvy jsou dostupné ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie. Pro sledování průběhu zasedání je pro individuální návštěvníky k dispozici omezený počet míst. Setrvat na galerii mohou po dobu jedné hodiny. Tato místa návštěvníci obsazují v pořadí, v jakém se dostaví.

Skupiny

Návštěvu jednacího sálu ve Štrasburku lze uspořádat pro skupiny 10 až 100 osob a je třeba ji rezervovat 2–3 měsíce předem.

Pro skupiny nabízíme individualizovaný výklad našeho pracovníka v jednom z 24 úředních jazyků Evropské unie o úloze a pravomocích Evropského parlamentu, prostor pro zodpovězení dotazů a návštěvu galerie jednacího sálu, odkud mohou po dobu jedné hodiny sledovat plenární zasedání.

Skupiny také srdečně zveme k návštěvě Parlamentaria Simone Veilové, která může proběhnout před návštěvou jednacího sálu nebo po jejím skončení. Předchozí rezervace není nutná.

Bezpečnost

Pro vstup do budov Evropského parlamentu potřebujete platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Všichni návštěvníci a jejich zavazadla procházejí před vstupem bezpečnostní kontrolou podobnou kontrolám na letišti. Jsou zakázány střelné zbraně, výbušniny, hořlavé látky, pepřové spreje, ostré předměty a další předměty, které by mohly být považovány za zbraně. V souladu s francouzskými vnitrostátními právními předpisy mohou být některé zakázané předměty předány policii.

Fotografování a filmování je v prostorách určených pro návštěvníky povoleno, ale je zakázáno v bezpečnostní zóně během plenárního zasedání i na galerii v jednacím sále.

Přístupnost

Evropský parlament se neustále snaží zlepšovat přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. Informujte nás předem, jestliže budete vy nebo někdo z vaší skupiny potřebovat zvláštní pomoc.

Individuální návštěvy

Skupiny

Stravovací a jiná zařízení

V prostorách pro návštěvníky se nachází kavárna s osvěžujícími nápoji a chutným občerstvením a obchod se suvenýry.  Restaurace pro návštěvníky je určena skupinám a je třeba si ji rezervovat.

Během plenárního zasedání je vám rovněž k dispozici šatna, která se nachází u vchodu pro návštěvníky v prostoru za stanovištěm bezpečnostní kontroly.

Evropský Parlament

Budovy Louise Weiss
1 Allée du Printemps
F-67070 Štrasburk

Jak se k nám dostanete?

Využijte internetové stránky SNCF (francouzské dráhy).

Možnosti pro nevidomé
Kavárna
Možnosti pro neslyšící
Restaurace
Bezbariérový přístup
Wi-fi

Praktické informace

Pokračujte v návštěvě

Během plenárního zasedání

Evropský parlament ve Štrasburku – plenární zasedání

Štrasburk
Evropský Parlament
60' - 150'
10-100
24
Mimo plenární zasedání

Evropský parlament ve Štrasburku

Štrasburk
Evropský Parlament
60'
20-75
24

Památník Alsaska-Moselska

Štrasburk
Další internetové stránky
0
99
let
2h
15-35