Berlīnes mūris 

Berlīnes mūris

Briselē
Berlin wall

Uz brīdi atgriezieties pagātnē un, apmeklējot Eiropas Parlamentu Briselē, klātienē apskatiet arī divus kādreizējā Berlīnes mūra posmus.

Berlīnes mūris

Briselē
Berlin wall

Berlīnes mūra krišana bija simbolisks brīdis Eiropas vēsturē, kas iezīmēja kontinenta sašķeltības laikposma beigas. No 1961. gada līdz 1989. gadam Berlīnes mūris sadalīja Vāciju un Eiropu divās daļās. Pēc mūra krišanas 1989. gada 9. novembra naktī tā posmi ir tikuši izstādīti daudzviet pasaulē, ilustrējot vienotības pārākumu pār sašķeltību.

Izstādīto Berlīnes mūra posmu vēsture

Blakus apmeklētāju ieejai plenārsēžu zālē ir izstādīti divi kādreizējā Berlīnes mūra posmi.

Vienu no tiem Berlīne ziedoja Eiropas galvaspilsētai kā simbolisku žestu, ar ko atzīmēja Eiropas atkalapvienošanos. Sākotnēji šis posms atradās Potsdamas laukumā Berlīnē. 2004. gada 22. aprīlī — vienu dienu pirms desmit jaunu valstu pievienošanās Eiropas Savienībai — to izstādīja Briselē Leopolda parkā.

Otrs Berlīnes mūra posms bija viens no eksponātiem izstādē, kas tika sarīkota Luksemburgas laukumā, lai 2009. gada novembrī pieminētu mūra krišanas 20. gadadienu. Pēc izstādes šo posmu iegādājās Beļģija, bet vēl vienu posmu ieguva Eiropas Komisija. Tas ir izstādīts pie Komisijas galvenās mītnes — Berlaymont ēkas.

Gan Berlīnes dāvinātais, gan uz Briseli ar izstādi atvestais posms uz savu tagadējo atrašanās vietu tika nogādāti 2021. gadā, īstenojot Beļģijas, Galvaspilsētas Briseles reģiona un Eiropas Parlamenta kopprojektu, kura nolūks bija aizsargāt šīs vēstures liecības.

Tagad šie grafiti un uzrakstiem klātie mūra posmi simbolizē apņemšanos nodrošināt mieru, brīvību un demokrātiju.

Berlīnes mūra vēsture

Berlīnes mūris bija fiziska un ideoloģiska barjera, kas 28 gadus atdalīja Austrumberlīni no Rietumberlīnes. To uzcēla Austrumvācijas valdība, lai nepieļautu valsts iedzīvotāju bēgšanu uz Rietumvāciju. Mūra krišana 1989. gada 9. novembra naktī ievadīja Austrumvācijas un Rietumvācijas atkalapvienošanās procesu, kas noslēdzās gadu vēlāk. Divu gadu laikā sabruka visi Eiropā pastāvošie komunistu režīmi, un valstīm, kurās tie valdīja, pavērās ceļš uz Eiropas Savienību, kurai tās pievienojās vairākās kārtās — 1995., 2004., 2007. un 2013. gadā.

Map

Berlin wall

Kā tur nokļūt

Vistuvāk Eiropas Parlamentam atrodas Briseles Luksemburgas stacija.

Praktiska informācija