Berlínská zeď 

Berlínská zeď

Brusel
Berlin wall

Přeneste se do minulosti a prohlédněte si během své návštěvy Evropského parlamentu v Bruselu dvě původní části Berlínské zdi.

Berlínská zeď

Brusel
Berlin wall

Pád Berlínské zdi byl symbolickým okamžikem evropských dějin, který znamenal konec éry rozdělení kontinentu. Berlínská zeď rozdělovala v letech 1961–1989 Německo a Evropu. Po jejím pádu v noci 9. listopadu 1989 byly její části umístěny v různých zemích světa, aby připomínaly vítězství jednoty nad rozdělením.

Historie dvou původních částí Berlínské zdi

Obě části Berlínské zdi jsou umístěny vedle vchodu do jednacího sálu pro návštěvníky.

Jednu z těchto původních částí zdi darovalo město Berlín hlavnímu městu Evropy jako symbolické gesto připomínající znovusjednocení Evropy. Poté, co byla odstraněna ze své původní lokality na Potsdamer Platz v Berlíně, byla dne 22. dubna 2004, den před přistoupením deseti nových zemí k Evropské unii, představena bruselské veřejnosti v parku Krále Leopolda.

Druhá původní část Berlínské zdi byla součástí výstavy pořádané v listopadu 2009 na Place du Luxembourg u příležitosti 20. výročí pádu zdi. Po skončení výstavy ji získal belgický stát. Další část zdi získala Evropská komise a ta je nyní umístěna před hlavním sídlem Komise – budovou Berlaymont.

Obě části, první darovaná městem Berlín a druhá pocházející z výstavy v Bruselu, byly v roce 2021 přemístěny na své současné místo v rámci projektu na jejich ochranu, který společně uskutečnily belgický stát, Region hlavního města Bruselu a Evropský parlament.
Tyto symboly závazku k míru, svobodě a demokracii jsou pokryty graffiti a nápisy.

Historie Berlínské zdi

Berlínská zeď byla fyzickou a ideologickou bariérou, která po 28 let rozdělovala východní a západní Berlín. Zeď postavená východoněmeckou vládou bránila útěkům občanů do Západního Německa. Její pád v noci 9. listopadu 1989 vedl o rok později ke znovusjednocení Německé demokratické republiky a Spolkové republiky Německo. Během dvou let padly všechny komunistické režimy v Evropě, což vytvořilo podmínky pro přistoupení těchto zemí k Evropské unii v letech 1995, 2004, 2007 a 2013.

Map

Berlin wall

Jak se k nám dostanete?

K Evropskému parlamentu jezdí vlaky na nádraží Bruxelles-Luxembourg.

Praktické informace