Návšteva Parlamentária počas pandémie COVID-19 

Návšteva Parlamentária počas pandémie COVID-19

Brusel
Parlamentárium

V Parlamentáriu boli zavedené hygienické a bezpečnostné opatrenia, aby boli možné návštevy počas pandémie COVID-19. Pred návštevou si pozorne prečítajte tieto informácie.

60'
100
24

Návšteva Parlamentária počas pandémie COVID-19

Brusel
Parlamentárium

Hygienické opatrenia počas návštevy

V snahe zaručiť, aby bola návšteva pre všetkých bezpečná a príjemná, žiadame návštevníkov, aby dodržiavali tieto opatrenia:

  • Pri vstupe a na rôznych miestach výstavy je k dispozícii dezinfekčný gél. Prosíme návštevníkov, aby ho počas návštevy používali.
  • Všetko vybavenie a materiály (ako osobní mediálni sprievodcovia a interaktívne prvky výstavy), ako aj verejné hygienické zariadenia a ostatné citlivé časti vybavenia (kľučky, dvere) sa pravidelne čistia.

Čo ešte môžete urobiť pre svoju ochranu a pre ochranu iných návštevníkov?

  • Ak sa necítite dobre alebo ste boli v poslednom čase v kontakte s chorou osobou, návštevu by ste mali odložiť.
  • Často si umývajte ruky mydlom a vodou.
  • Pr kašľaní alebo kýchaní použite vždy novú papierovú vreckovku a po použití ju zahoďte do uzavretého koša na odpadky. Ak nemáte k dispozícii papierovú vreckovku, odporúča sa kašľať alebo kýchať do lakťového ohybu.

 

Viac informácií o víruse COVID-19 a preventívnych opatreniach v Belgicku nájdete na stránke www.info-coronavirus.be.