Návšteva Parlamentária počas pandémie COVID-19 

Návšteva Parlamentária počas pandémie COVID-19

Brusel
Parlamentárium

V Parlamentáriu boli zavedené hygienické a bezpečnostné opatrenia, aby boli možné návštevy počas pandémie COVID-19. Pred návštevou si pozorne prečítajte tieto informácie.

60'
100
24

Návšteva Parlamentária počas pandémie COVID-19

Brusel
Parlamentárium

Upozornenie:

 • Kaviareň Parlamentárium zostáva až do odvolania zatvorený.
 • Rolová hra je uzavretá do 31.3.22.

Vstup počas nákazy COVID-19

Osoby s pobytom v EÚ
Na zabezpečenie Vášho vstupu do našich zariadení pre návštevníkov v Bruseli sa odporúča, aby si všetky osoby s pobytom v EÚ vopred zabezpečili digitálny COVID preukaz EÚ. Preukaz slúži ako potvrdenie o zaočkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo aktuálnom negatívnom výsledku testu. Digitálny COVID preukaz EÚ vydávajú vnútroštátne orgány. Informácie o jeho vydávaní poskytujú vnútroštátne zdravotnícke orgány. 

Digitálnu verziu preukazu možno uložiť na mobilnom zariadení. Požiadať môžete aj o papierovú verziu. Obe verzie obsahujú kód QR so základnými informáciami, ako aj digitálny podpis potvrdzujúci pravosť preukazu.

Osoby s pobytom mimo EÚ
Na zabezpečenie Vášho vstupu do našich zariadení pre návštevníkov v Bruseli sa odporúča, aby si všetky osoby s pobytom mimo EÚ vopred zabezpečili belgický preukaz COVID Safe Ticket (CST). Vydanie CST môže trvať až 48 hodín.

Hygienické opatrenia počas návštevy

V snahe zaručiť, aby bola návšteva pre všetkých bezpečná a príjemná, žiadame návštevníkov, aby dodržiavali tieto opatrenia:

 • Vo vnútorných priestoroch sú masky povinné pre návštevníkov starších ako 13 rokov. Rovnako sa odporúčajú aj pre deti.
 • Pri návštevách platia pravidlá obmedzenia fyzického kontaktu. Žiadame návštevníkov, aby dodržiavali aspoň 1,5 metrové odstupy.
 • Pri vstupe a na rôznych miestach výstavy je k dispozícii dezinfekčný gél. Prosíme návštevníkov, aby ho počas návštevy používali.
 • Pri vstupe sa vykonáva bezpečnostná kontrola vrátane kontroly teploty pomocou skenera.
 • Návštevníci môžu využiť šatňu. Skrinky sa po každom použití dezinfikujú. 
 • Počas celej návštevy Parlamentária sú k dispozícii osobní mediálni sprievodcovia a dotykové obrazovky. Aby bolo riziko nákazy čo najmenšie, každý návštevník dostane jednorazové slúchadlá a dotykové pero.
 • Jednosmerná trasa prehliadky Parlamentária je vyznačená na zemi a na paneloch (aj vo vstupných priestoroch). Návštevníci sa smú pohybovať len po tejto vyznačenej trase.
 • Všetko vybavenie a materiály (ako osobní mediálni sprievodcovia a interaktívne prvky výstavy), ako aj verejné hygienické zariadenia a ostatné citlivé časti vybavenia (kľučky, dvere) sa pravidelne čistia.

Čo ešte môžete urobiť pre svoju ochranu a pre ochranu iných návštevníkov?

 • Ak sa necítite dobre alebo ste boli v poslednom čase v kontakte s chorou osobou (v priebehu posledných 14 dní), návštevu by ste mali odložiť.
 • Často si umývajte ruky mydlom a vodou
 • Dodržiavajte odstupy najmenej 1,5 metra.
 • Obmedzte počet ľudí, s ktorými sa stretávate.
 • V prostriedkoch verejnej dopravy a na rušných verejných priestoroch noste ochranné rúška.
 • Pr kašľaní alebo kýchaní použite vždy novú papierovú vreckovku a po použití ju zahoďte do uzavretého koša na odpadky. Ak nemáte k dispozícii papierovú vreckovku, odporúča sa kašľať alebo kýchať do lakťového ohybu.

 

Viac informácií o víruse COVID-19 a preventívnych opatreniach v Belgicku nájdete na stránke www.info-coronavirus.be. 

Európsky parlament stále sleduje aktuálny vývoj situácie a prispôsobuje mu svoje opatrenia.