Посещения в Парламентариума по време на коронавирус 

Посещения в Парламентариума по време на коронавирус

Брюксел
Парламентариум

За да се предостави възможност за посещения в Парламентариума по време на пандемията от коронавирус, са въведени редица мерки за хигиена и безопасност. Моля, прочетете информацията внимателно, за да се подготвите за Вашето посещение.

60'
100
24

Посещения в Парламентариума по време на коронавирус

Брюксел
Парламентариум

Моля, отбележете следното:

  • Кафенето на Парламентариума остава затворен до второ нареждане.

Мерки за хигиена по време на посещение

С цел да се осигури безопасно и приятно посещение за всички, посетителите се приканват любезно да спазват следните мерки:

  • Гел за дезинфекция е наличен на входа и навсякъде из изложбата. Посетителите се насърчават да се възползват от него по време на посещението си.
  • Посетителите могат да използват гардероба. Шкафчетата се дезинфекцират след всяка употреба. 
  • Парламентариумът работи с персонални мултимедийни пътеводители и сензорни екрани в цялата си изложба. За да  се намали във възможно най-голяма степен рискът от заразяване, за всеки посетител са на разположение слушалки употреба.
  • Цялото оборудване и материали (като лични мултимедийни пътеводители и интерактивни изложбени елементи), както и обществените санитарни съоръжения и други чувствителни зони (дръжки, врати), се почистват редовно.

Какво още може да се направи, за да бъдете защитени Вие и другите посетители?

  • Ако посетителите се чувстват болни или са имали скорошен контакт (през последните 14 дни) с болен човек, посещението следва да бъде отложено.
  • Посетителите трябва да измиват ръцете си често със сапун и вода.
  • Посетителите следва всеки път да се изкашлят или изкихват в нова хартиена носна кърпичка, която да изхвърлят в затворено кошче за отпадъци. Ако нямат хартиена носна кърпичка, посетителите следва да се изкашлят или изкихват във вътрешната страна на лакътя си.

 

За повече информация за вируса COVID-19 и мерките за превенция в Белгия посетете www.info-coronavirus.be.

Европейският парламент следи развитието на ситуацията в реално време и ще приспособява своите действия в съответствие с това развитие.