Europeiska Ungdomsseminarier online 

Europeiska Ungdomsseminarier online

Övriga orter

Bli en del av en grupp mångkulturella och dynamiska unga européer. Lär dig om Europaparlamentets roll och befogenheter, identifiera och debattera frågor av vikt för dagens Europa och lägg förslag till konkreta lösningar 

Målgruppens ålder
Från
16
Till
26
år
Aktivitetens längd
Gruppens storlek Minst 10 och högst 40 personer
Tillgängliga språk under aktiviteten EN, FR, DE

Europeiska Ungdomsseminarier online

Övriga orter
16
26
år
120'
10-40
EN, FR, DE

De europeiska undgdomsseminarierna är en av online-aktiviteterna som Europaparlamentet erbjuder intresserade grupper. Sälla dig till andra europeiska ungdomar för att utväxla idéer, diskutera och debattera sociala utmaningar. Som en del av en mångkulturell grupp får du samarbeta med andra i frågor av relevans för dagens Europa. Deltagarna lägger fram innovativa lösningar och presenterar dem inför en ledamot. 

Online-seminarierna pågår i 2 timmar, och anordnas på engelska, franska eller tyska. Där diskuteras relevanta EU-frågor. Varje Europeiskt ungdomsseminarium är skräddarsytt efter sitt tema, men det finns vissa stående inslag:

  • Välkomsthälsning och presentation av Europaparlamentet – hör hur den europeiska demokratin fungerar och förbättrar människors liv.
  • Idélabb där de multinationella grupperna diskuterar igenom olika aspekter av temat för att peka på utmaningar, lägga fram lösningar och rösta om förslag.
  • Ett avslutande möte där de bästa idéerna presenteras för en ledamot av Europaparlamentet

En mångkulturell upplevelse för unga medborgare

Denna aktivitet utvecklar deltagarnas interpersonella kompetens och kritiska tänkande. De möter kulturella, språkliga och sociala skillnader under diskussioner och omröstning, på samma sätt som europaparlamentarikerna gör.

Europeiska ungdomsseminarier online vill främja ett aktivt medborgarskap och stärka ungdomars deltagande i den demokratiska processen. 

Ansök om ett Europeiskt Ungdomsseminarium

Gruppledare  – studentföreträdare, lärare, professorer, föreläsare och assistenter - kan ansöka genom att fylla i onlineformuläret. Vänligen uppge:

  • Deltagarnas ålder: 16-18 eller 18-26. 
  • Antal deltagare (minimum 10; maximum 40)
  • Språk: Engelska, franska eller tyska. Andra språk på förfrågan och enligt tillgänglighet. 
  • Datum.

Efter att bokningen bekräftats kommer vi att skicka dig all nödvändig information.

Om du har några frågor kontakta eys@europarl.europa.eu.

Efter online-seminariet

Dela med dig av dina idéer, tankar och kommentarer här: www.youthideas.eu.