Semináre pre mládež 

Semináre pre mládež

Brusel
Rokovacia sála
Štrasburg
Európsky Parlament

Zistite viac o Európskom parlamente, diskutujte o dôležitých otázkach s inými mladými Európanmi a predstavte vaše riešenia poslancovi Európskeho parlamentu. 

Vek cieľovej skupiny Od 16 - Do 26 rokov
Veľkosť skupiny Od najmenej 10 po najviac 40 osôb
Jazyky dostupné počas aktivity 24

Semináre pre mládež

Brusel
Rokovacia sála
Štrasburg
Európsky Parlament
Vek cieľovej skupiny Od 16 - Do 26 rokov
10-40
24

Poďte na seminár pre mládež s vašoutriedou alebo mládežníckou skupinou a s inými mladými Európanmi a diskutujte o témach, ktoré sú podstatné pre dnešnú Európu. 

Počas seminára pre mládež mladí ľudia z rôznych európskych krajín spoločne premýšľajú a diskutujú o sociálnych výzvach a potom predkladajú svoje riešenia poslancovi Európskeho parlamentu.

Multikultúrny zážitok pre mladých občanov

Seminár pre mládež je aktivita pre skupiny, ktorá sa koná v Bruseli, Štrasburgu alebo online. Každý seminár sa zaoberá niektorou kľúčovou výzvou pre budúcnosť Európy, ako je zmena klímy, digitalizácia alebo vzdelávanie, a zahŕňa: 

  • Úvod o Európskom parlamente, ako aj o fungovaní európskej demokracie a jej prínose k zlepšeniu života občanov;
  • Laboratóriá nápadov, kde sú účastníci rozdelení do skupín, aby diskutovali o témach, identifikovali výzvy a hlasovali o možných riešeniach;
  • Záverečné stretnutie, na ktorom skupiny predstavia nápady poslancovi Európskeho parlamentu.

Cieľom tejto činnosti je podporiť kritické myslenie a účasť na demokratickom procese. Účastníci budú musieť prekonať kultúrne, jazykové a sociálne rozdiely počas diskusií a hlasovania, aby dosiahli spoločné riešenie, rovnako ako to robia poslanci Európskeho parlamentu.

Žiadosť o seminár pre mládež

Vedúci skupín – zástupcovia študentov, učitelia, univerzitní profesori, prednášajúci alebo asistenti – môžu vyplniť online žiadosť o seminár pre mládež. 

Uveďte:

  • Vek účastníkov: 16-18 alebo 18-26 rokov;
  • Počet účastníkov: minimálne 10; maximálne 40;
  • Jazyk: Angličtina, francúzština alebo nemčina Iné jazyky sú možné na požiadanie a v závislosti od dostupnosti;
  • Miesto: Semináre pre mládež sa zvyčajne konajú v Bruseli alebo v Štrasburgu. Ak je k dispozícii, môžete si zvoliť aj seminár pre mládež online.

Po potvrdení žiadosti dostane vedúci skupiny všetky potrebné informácie. Skupiny s podobným vekom, záujmami a jazykmi budú spojené a spolu sa zúčastnia na seminári pre mládež.

Semináre pre mládež na mieste v Bruseli a Štrasburgu sú celodennou aktivitou, zatiaľ čo online verzia je navrhnutá tak, aby trvala 3 hodiny.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa seminárov pre mládež sa môžete obrátiť na eys@europarl.europa.eu.

Map

Rokovacia sála

Paul-Henri Spaak Building
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brussels
Belgium
+32 (0)2 28 41482

Kontakt

Ako sa k nám dostať

Najbližšou stanicou pri Európskom parlamente je stanica Brusel – Luxemburg.

Možnosti pre nepočujúcich
Bezbariérový prístup

Praktické informácie