Semináře pro mládež 

Semináře pro mládež

Brusel
Jednací sál
Štrasburk
Evropský Parlament

Zjistěte více o Evropském parlamentu, diskutujte s dalšími mladými Evropany o důležitých otázkách a představte svá řešení poslancům Evropského parlamentu. 

Věk cílového publika Od 16 - do 26 let
Velikost skupiny Nejméně 10 a nejvýše 40 osob(y)
Jazyky dostupné během aktivity 24

Semináře pro mládež

Brusel
Jednací sál
Štrasburk
Evropský Parlament
Věk cílového publika Od 16 - do 26 let
10-40
24

Zúčastněte se semináře pro mládež se svou třídou nebo skupinou mládeže. Získáte jedinečnou příležitost setkat se s dalšími mladými Evropany a diskutovat s nimi o důležitých tématech dnešní Evropy. 

Během semináře pro mládež spolu mladí lidé z různých evropských zemí diskutují o problémech současné společnosti a hledají možná řešení, která poté představí některému poslanci Evropského parlamentu.

Multikulturní zkušenost pro mladé občany

Seminář pro mládež je aktivita určená pro skupiny, která se koná v Bruselu, Štrasburku nebo online. Každý seminář se zaměřuje na některou klíčovou výzvu pro budoucnost Evropy, jako je změna klimatu, digitalizace nebo vzdělávání, a zahrnuje: 

  • představení Evropského parlamentu, jak funguje evropská demokracie a jak ovlivňuje životy občanů;
  • laboratoře nápadů, kdy jsou účastníci rozděleni do skupin, ve kterých diskutují o tématech, pojmenovávají problémy a hlasují o možných řešeních;
  • závěrečné setkání, na němž skupiny prezentují své nápady některému poslanci Evropského parlamentu.

Záměrem této aktivity je podpořit kritické myšlení a účast na demokratickém procesu. Účastníci budou muset během diskusí a hlasování překonat kulturní, jazykové a sociální rozdíly, aby dospěli ke společnému řešení, stejně jako to dělají poslanci Evropského parlamentu.

Zarezervujte si seminář pro mládež

Vedoucí skupin – zástupci studentů, učitelé, vysokoškolští pedagogové, přednášející nebo asistenti – mohou vyplnit online žádost o účast na semináři pro mládež. 

Uveďte:

  • Věk účastníků: 16–18 nebo 18–26 let; 
  • Počet účastníků: nejméně 10; nejvíce 40;
  • Jazyk: angličtina, francouzština nebo němčina. Další jazyky jsou možné na vyžádání a podle dostupnosti;
  • Místo: Semináře pro mládež se obvykle konají v Bruselu nebo ve Štrasburku. Můžete si také zvolit online seminář pro mládež, pokud je k dispozici.

Jakmile je žádost potvrzena, obdrží vedoucí skupiny veškeré potřebné informace. Pro účast v jednom semináři jsou vybírány skupiny s podobným věkovým, zájmovým a jazykovým profilem.

Semináře pro mládež, které se fyzicky konají v Bruselu a ve Štrasburku, jsou celodenní aktivitou; online verze trvá 3 hodiny.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se seminářů pro mládež se můžete obrátit na eys@europarl.europa.eu.

Map

Jednací sál

Paul-Henri Spaak Building
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brussels
Belgium
+32 (0)2 28 41482

Kontakt

Jak se k nám dostanete?

K Evropskému parlamentu jezdí vlaky na nádraží Bruxelles-Luxembourg.

Možnosti pro neslyšící
Bezbariérový přístup

Praktické informace