Seimineáir don Aos Óg 

Seimineáir don Aos Óg

An Bhruiséil
Seomra Tionóil
Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa

Faigh amach níos mó faoi Pharlaimint na hEorpa, déan plé le hEorpaigh óga eile ar na saincheisteanna is tábhachtaí agus roinn do chuid réiteach le Feisire de Pharlaimint na hEorpa. 

Aois an spriocphobail Ó 16 - Go dtí 26 bliana
Méid an ghrúpa Íoslíon 10 go uaslíon 40 duine
Teangacha a bheidh ar fáil le linn na gníomhaíochta 24

Seimineáir don Aos Óg

An Bhruiséil
Seomra Tionóil
Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa
Aois an spriocphobail Ó 16 - Go dtí 26 bliana
10-40
24

Bí páirteach i Seimineár don Aos Óg le do ranggrúpa óige chun deis uathúil a fháil bualadh le hEorpaigh óga eile agus chun ábhair a bhaineann le hEoraip an lae inniu a phlé. 

Le linn an tSeimineáir don Aos Óg, déanann daoine óga ó na tíortha Eorpacha éagsúla tobsmaointeoireacht le chéile agus pléann siad na dúshláin shóisialta atá ann, agus ina dhiaidh sin roinneann siad a gcuid réiteach le Feisire de Pharlaimint na hEorpa.

Eispéireas ilchultúrtha do shaoránaigh óga

Is gníomhaíocht do ghrúpaí é Seimineár don Aos Óg a bhíonn ar siúl sa Bhruiséil, in Strasbourg ar líne. Téann gach seimineár i ngleic le príomhdhúshlán do thodhchaí na hEorpa, amhail athrú aeráide, digitiú nó cúrsaí oideachais, agus bíonn na nithe seo a leanas san áireamh: 

  • Cur síos gairid ar Pharlaimint na hEorpa, ar conas a oibríonn daonlathas na hEorpa agus ar conas a théann sé i bhfeidhm ar shaol na saoránach;
  • Saotharlanna smaointe ina ndéantar na rannpháirtithe a roinnt i ngrúpaí chun ábhair a phlé, dúshláin a aithint agus vótáil ar réitigh fhéideartha;
  • Seisiún clabhsúir ina gcuireann na grúpaí a gcuid tuairimí faoi bhráid Feisirí de Pharlaimint na hEorpa.

Is é is aidhm don ghníomh seo smaointeoireacht chriticiúil agus rannpháirtíocht sa phróiseas daonlathach a spreagadh. Beidh ar na rannpháirtithe difríochtaí cultúrtha, teanga agus sóisialta a shárú le linn na ndíospóireachtaí agus vóta a chaitheamh chun teacht ar réiteach coiteann, amhail mar a dhéanann Feisirí de Pharlaimint na hEorpa.

Iarratas a dhéanamh ar Sheimineár don Aos Óg

Is féidir le ceannairí grúpaí – ionadaithe mac léinn, múinteoirí, ollúna ollscoile, léachtóirí nó cúntóirí – iarratas ar líne a líonadh isteach ar Sheimineár don Aos Óg. 

Léirigh, le do thoil, na sonraí seo a leanas:

  • Aoisghrúpa na rannpháirtithe: 16-18 nó 18-26 bliana d’aois; 
  • Líon na rannpháirtithe: íosmhéid 10; uasmhéid 40;
  • Teanga: Béarla, Fraincis nó Gearmáinis. Is féidir teangacha eile a iarraidh ach daoine a bheith a bheith ar fáil;
  • Suíomh: Bíonn Seimineár don Aos Óg ar siúl sa Bhruiséil nó in Strasbourg de ghnáth. Tá rogha ann freisin Seimineár don Aos Óg a dhéanamh ar líne nuair a bhíonn sé ar fáil.

Chomh luath agus a bhíonn an t-iarratas deimhnithe, gheobhaidh ceannaire an ghrúpa na sonraí uile is gá. Déantar grúpaí a bhfuil aoiseanna, spéiseanna agus teangacha chomhchosúla a chur le chéile chun páirt a ghlacadh i Seimineár don Aos Óg le chéile.

Is gníomhaíochtaí lae iad na Seimineáir don Aos Óg a eagraítear ar an láthair sa Bhruiséil agus in Strasbourg, agus maireann na cinn ar líne ar feadh trí uair an chloig.

Má bhíonn aon cheisteanna agat faoi Sheimineár don Aos Óg, is féidir leat ríomhphost a chur chugainn ag eys@europarl.europa.eu.

Map

Seomra Tionóil

Paul-Henri Spaak Building
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brussels
Belgium
+32 (0)2 28 41482

Teagmháil

Conas an áit a bhaint amach

Freastalaíonn stáisiún na Bruiséile-Lucsamburg ar Pharlaimint na hEorpa.

Réitigh do dhaoine bodhra
Míchumas luaile

Eolas praiticiúil