Ungdomsseminarier 

Ungdomsseminarier

Bryssel
Plenisal
Strasbourg
Europaparlamentet

Lär dig mer om Europaparlamentet, diskutera viktiga frågor med andra unga européer och presentera dina lösningar för en ledamot av Europaparlamentet. 

Målgruppens ålder Från 16 - Till 26 år
Gruppens storlek Minst 10 och högst 40 personer
Tillgängliga språk under aktiviteten 24

Ungdomsseminarier

Bryssel
Plenisal
Strasbourg
Europaparlamentet
Målgruppens ålder Från 16 - Till 26 år
10-40
24

Delta i ett ungdomsseminarium med din klass eller ungdomsgrupp; ett unikt tillfälle att träffa andra europeiska ungdomar och diskutera frågor som är relevanta för dagens Europa. 

Under ett ungdomsseminarium deltar ungdomar från olika europeiska länder i brainstorming och debatter om viktiga samhällsfrågor. Sen lägger man fram sina lösningar för en ledamot av Europaparlamentet.

En mångkulturell upplevelse för ungdomar

Ett ungdomsseminarium är en aktivitet för grupper som äger rum i Bryssel, Strasbourg eller online. Varje seminarium tar upp en central utmaning för Europas framtid, såsom klimatförändringar, digitalisering eller utbildning, och omfattar följande: 

•    En introduktion till Europaparlamentet, hur den europeiska demokratin fungerar och hur den påverkar medborgarnas liv;
•    Idélabb där deltagarna delas in i grupper för att diskutera frågorna, identifiera utmaningar och rösta fram möjliga lösningar;
•    Ett avslutande möte där grupperna presenterar sina idéer för en ledamot av Europaparlamentet.

Aktiviteten syftar till att uppmuntra kritiskt tänkande och deltagande i den demokratiska processen. Deltagarna måste övervinna kulturella, språkliga och sociala skillnader under debatterna och omröstningen för att nå en gemensam lösning, precis som Europaparlamentets ledamöter gör.

Ansök om ett ungdomsseminarium

Gruppledare – studentrepresentanter, lärare, universitetsprofessorer, föreläsare eller assistenter – kan fylla i en webbansökan om ett ungdomsseminarium. 

Ange följande:

  • Deltagarnas ålder: 16-18 år eller 18-26 år;
  • Antal deltagare: minst 10, högst 40;
  • Språk: Engelska, franska eller tyska. Andra språk på begäran, och i mån av tillgänglighet;
  • Plats: Ungdomsseminarier äger normalt sett rum i Bryssel eller Strasbourg. I mån av tillgänglighet kan du också välja ett onlineseminarium.

När begäran har bekräftats får gruppledaren all nödvändig information. Grupper med liknande ålder, intressen och språk matchas för att delta i ett ungdomsseminarium tillsammans.

Ungdomsseminarierna på plats i Bryssel och Strasbourg är en heldagsaktivitet, medan ett seminarium online varar tre timmar.

Om du har frågor om ungdomsseminarier kan du kontakta eys@europarl.europa.eu.

Map

Plenisal

Paul-Henri Spaak Building
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brussels
Belgium
+32 (0)2 28 41482

Kontakt

Vägbeskrivning

Bryssel–Luxemburg-stationen ligger närmast Europaparlamentet.

Anpassat för hörselskadade
Anpassat för rörelsehindrade

Praktiska uppgifter