Online-presentationer 

Online-presentationer

Övriga orter

Gör en djupdykning ned  i världens största transnationella parlament. Koppla upp dig var som helst ifrån och lär dig om Europaparlaments befogenheter och roll, samt få dina frågor besvarade av en EU-anställd. 

Aktivitetens längd
Gruppens storlek Minst 10 och högst 300 personer
Tillgängliga språk under aktiviteten 24

Online-presentationer

Övriga orter

Online-presentationer är en av de online-aktiviteter som Europaparlamentet organiserar för grupper. Du får en möjlighet att fördjupa dina kunskaper om institutionens befogenheter, roll och verksamhet under en 60-minuters presentation anpassad till din grupp. Du får också en möjlighet att ställa frågor. 

Online-presentationer kan göras på alla de 24 officiella EU-språken. Koppla upp dig var som helst ifrån och ställ dina frågor till en EU-anställd. 

Unika och skräddarsydda presentationer

Vill du veta på vilket sätt den Europeiska unionen påverkar vardagen i din stad, region eller land? Vill du lära dig mer om hur  Europaparlamentet och dess ledamöter arbetar?

Dessa online-presentationer är unika, personliga och interaktiva, och illustreras med hjälp av engagerande bilder. De kan fokusera på något av nedanstående teman, beroende på vad din grupp är intresserad av:

  • Europeiska unionens historia och värden;
  • De europeiska institutionernas struktur och arbete;
  • Europaparlamentets befogenheter, sammansättning, roll och funktionssätt samt aktuella frågor;
  • Hur EU påverkar din vardag;
  • Hur gör man om man vill föra en dialog med Europaparlamentet och dela med sig av sina åsikter vad gäller viktiga EU-frågor;
  • Konferensen om Europas framtid och hur du kan bli delaktig.

Online-presentationerna kan också underlätta kontakter med ledamöterna.

Boka en online-presentation

Denna aktivitet har utvecklats för skolor och universitet, opinionsbildare och medborgargrupper från alla EU-länder. Vi anpassar innehållet efter gruppernas behov och särdrag.  Gruppledare kan boka en online-presentation genom att fylla i formuläret online, under “Förväntningar inför besöket” fyller du i ”Online-presentation”.

När bokningen bekräftats kommer vi att kontakta dig för att definiera vilka ämnen ni vill att vi diskuterar. Du kan också bjuda in en ledamot att tala till din grupp.