Esplanáda Solidarność 1980 

Esplanáda Solidarność 1980

Brusel
Esplanáda Solidarność 1980

Esplanáda propojuje budovy Evropského parlamentu s okolím. Uprostřed je agora Simone Veilové, odkud si můžete prohlédnout výstavu na visuté spojovací chodbě.

Esplanáda Solidarność 1980

Brusel
Esplanáda Solidarność 1980

Esplanáda Solidarność 1980, v jejímž středu se nachází tzv. agora Simone Veilové, propojuje budovy Evropského parlamentu v Bruselu s náměstím Place du Luxembourg, železniční stanicí Bruxelles-Luxembourg a parkem Krále Leopolda, a tvoří tak hlavní tepnu sídla této instituce v Bruselu. Je to ideální místo pro ty, kteří si chtějí dát něco rychlého k snědku, číst si knížku nebo jen tak nasávat atmosféru Evropského parlamentu.A

Solidarność 1980 – trocha historie

Solidarność byla založena v Polsku v roce 1980 během série stávek proti tamnímu totalitnímu režimu. Do těchto nezávislých samosprávných odborů tehdy vstoupilo deset milionů Poláků. Režim na tuto skutečnost reagoval pronásledováním, zatýkáním a popravami politických oponentů. Avšak změny, které prosazovala Solidarność, nakonec přiměly komunistickou vládu zasednout s odboráři ke kulatému stolu. Výsledkem byly první částečně svobodné volby konané v červnu 1989. Po těchto volbách se Polsko stalo první zemí střední a východní Evropy, v jejímž čele nestála komunistická vláda. Zmíněné události pak daly impuls k demokratickým změnám také v jiných zemích, což nakonec vedlo k pádu železné opony a sjednocení Evropy.

Impozantní architektura

Agora Simone Veilové se nachází uprostřed esplanády Solidarność 1980 a architektonicky ji působivě rámuje. Z agory se vám naskytne jedinečný pohled na impozantní architekturu Evropského parlamentu – budovy Altiero Spinelli, Willy Brandt a József Antall. Tyto tři budovy (ale i další budovy Evropského parlamentu) byly pojmenovány po charismatických osobnostech, které se významně zasloužily o vytvoření Evropské unie.

Centrum dění

Na esplanádě Solidarność 1980 se každý rok koná více než 40 veřejných akcí pořádaných institucemi Evropské unie a dalšími organizacemi. Sledujte proto program!

Věnujete se pořádání veřejných akcí?

Pak by právě esplanáda Solidarność 1980 mohla být místem vaší příští akce. Všechny žádosti posuzuje na základě přísných kritérií výbor zástupců Evropského parlamentu a místní orgány.

Pro více informací o tom, jak postupovat, se obraťte buď na Evropský parlament, nebo na úřad městské části Ixelles.

Užitečné dokumenty:

Map

Esplanáda Solidarność 1980

Place du Luxembourg / Luxemburgplein 100
B-1050 Brusel
Belgie

Jak se k nám dostanete?

K Evropskému parlamentu jezdí vlaky na nádraží Bruxelles-Luxembourg.

Bezbariérový přístup

Praktické informace