Ευρωπαϊκά Σεμινάρια Νεολαίας στο Διαδίκτυο 

Ευρωπαϊκά Σεμινάρια Νεολαίας στο Διαδίκτυο

Άλλες τοποθεσίες

Λάβετε μέρος σε μια πολυπολιτισμική και δυναμική ομάδα νέων Ευρωπαίων. Κατανοήστε το ρόλο και τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επισημάνετε και συζητήστε σημαντικά θέματα που απασχολούν την Ευρώπη σήμερα και προτείνετε συγκεκριμένες λύσεις.  

Ηλικία κοινού στο οποίο απευθύνεται
από
16
έως
26
ετών
Διάρκεια δραστηριότητας
Μέγεθος ομάδας Τουλάχιστον 10 αλλά όχι πάνω από 40 άτομα
Διαθέσιμες γλώσσες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας EN, FR, DE

Ευρωπαϊκά Σεμινάρια Νεολαίας στο Διαδίκτυο

Άλλες τοποθεσίες
16
26
ετών
120'
10-40
EN, FR, DE

Τα Ευρωπαϊκά Σεμινάρια Νεολαίας στο Διαδίκτυο αποτελούν μία από τις ψηφιακού χαρακτήρα ομαδικές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μαζί με άλλους νέους ανθρώπους από διαφορετικά κράτη-μέλη της ΕΕ, συζητήστε κοινωνικές προσκλήσεις. Ως μονάδα μιας πολυπολιτισμικής ομάδας, θα εργαστείτε μαζί με άλλους επί θεμάτων που απασχολούν σήμερα την Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες θα καταλήξουν σε εισηγήσεις τις οποίες θα παρουσιάσουν σε Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ένα Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Νεολαίας διαρκεί δύο ώρες, και είναι διαθέσιμο στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική. Καλύπτει ευρωπαϊκά ζητήματα και συνήθως περιλαμβάνει:

  • Χαιρετισμό και εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου επεξηγείται πως δουλεύει η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και πως βελτιώνει τις ζωές των πολιτών. 
  • Εργαστήρια ιδεών όπου πολυεθνικές υπο-ομάδες συζητούν διάφορες επιμέρους πτυχές του βασικού θέματος του σεμιναρίου, εντοπίζουν προκλήσεις, παρουσιάζουν λύσεις και ψηφίζουν επί προτάσεων. 
  • Το κλείσιμο όπου οι ομάδες παρουσιάζουν τις καλύτερες ιδέες τους σε έναν ευρωβουλευτή. 

Μια πολυπολιτισμική εμπειρία για νεαρούς πολίτες

Η δραστηριότητα βοηθά στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και της κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων, οι οποίοι -όπως και οι ευρωβουλευτές- θα συναντήσουν πολιτισμικές, γλωσσικές και κοινωνικές διαφορές στη διάρκεια των συζητήσεων και ψηφοφοριών.

Τα Ευρωπαϊκά Σεμινάρια Νεολαίας στο Διαδίκτυο αποσκοπούν στην ενίσχυσης της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη και στη διεύρυνσης της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική διαδικασία. 
 

Αίτηση για Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Νεολαίας

Επικεφαλής ομάδων – εκπρόσωποι μαθητών, διδάσκαλοι, καθηγητές πανεπιστημίου, λέκτορες ή βοηθοί λέκτορες – μπορούν να αιτηθούν Ευρωπαϊκού Σεμιναρίου Νεολαίας στο Διαδίκτυο, συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο. Παρακαλώ σημειώστε:

  • Ηλικία Συμμετεχόντων: 16-18 ή 18-26. 
  • Αριθμό Συμμετεχόντων (ελάχιστος 10; μέγιστος 40)
  • Γλώσσα: αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά. Είναι πιθανές άλλες γλώσσες κατόπιν ειδικού αιτήματος και νοουμένου ότι υπάρχει διαθεσιμότητα. 
  • Ημερομηνίες.

Όταν καταχωρηθεί η κράτηση, θα σας διαβιβάσουμε όλες τις σχετικές τεχνικές και άλλες πληροφορίες. 
Για πιθανές ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο: eys@europarl.europa.eu.

Πέραν από τα Ευρωπαϊκά Σεμινάρια Νεολαίας στο Διαδίκτυο

Μοιραστείτε τα σχόλια, τις σκέψεις και τις ιδέες σας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Σεμινάρια Νεολαίας στο Διαδίκτυο στο www.youthideas.eu.