Ενημερωτική επίσκεψη 

Ενημερωτική επίσκεψη

Λουξεμβούργο
Robert Schuman Building

Διοργανώστε μια ενημερωτική επίσκεψη και ανακαλύψτε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Ηλικία κοινού στο οποίο απευθύνεται 14 ετών
Μέγεθος ομάδας Τουλάχιστον 20 αλλά όχι πάνω από 50 άτομα

Ενημερωτική επίσκεψη

Λουξεμβούργο
Robert Schuman Building
Ηλικία κοινού στο οποίο απευθύνεται 14 ετών
20-50

Visitors are welcome to the European Parliament campus in Luxembourg. However, the Schuman Hemicycle building is no longer accessible.

Το Λουξεμβούργο, έδρα του πρώτου Ημικυκλίου που κατασκευάστηκε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στεγάζει τώρα μεγάλο τμήμα του ζωτικού διοικητικού μηχανισμού που κρατεί το όργανο σε λειτουργία.

Οι επισκέψεις στο κτίριο Konrad Adenauer διευθύνονται από προσωπικό του Γραφείου Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο και διαρκούν περίπου μία ώρα. Αυτό περιλαμβάνει παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Δεδομένου ότι πρόκειται για διοικητικό κτίριο, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση περιήγησης στο κτίριο, σε αντίθεση με τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.

Όλες οι επισκέψεις είναι δωρεάν και διοργανώνονται για ομάδες 15 έως 45 ατόμων. Οι επικεφαλής των ομάδων πρέπει να κάνουν την κράτησή τους τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την επίσκεψη. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 14 ετών και να είναι κάτοχοι ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι επισκέψεις δεν είναι διαθέσιμες κατά τις επίσημες ημέρες απαγόρευσης της λειτουργίας και τις συνόδους ολομέλειας (βλ. χρονοδιάγραμμα εδώ, ημερομηνίες με κόκκινο χρώμα).

Map

Robert Schuman Building

Place de l’Europe
L-1499 Λουξεμβούργο

Στοιχεία επικοινωνίας
Κινητική αναπηρία

Πρακτικές πληροφορίες