Οι εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο 

Οι εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο  

Λουξεμβούργο
Robert Schuman Building

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της πρώτης διοικητικής έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο και δείτε το Ημικύκλιό της με μια δωρεάν ξενάγηση.

14+
ετών
20-50

Οι εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο

Λουξεμβούργο
Robert Schuman Building
14+
ετών
20-50

Το Λουξεμβούργο, έδρα του πρώτου Ημικυκλίου που κατασκευάστηκε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στεγάζει τώρα μεγάλο τμήμα του ζωτικού διοικητικού μηχανισμού που κρατεί το όργανο σε λειτουργία. Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται από μέλη του Γραφείου Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο και διαρκούν περίπου μία ώρα. Περιλαμβάνουν επίσκεψη στο αρχικό Ημικύκλιο και παρουσίαση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι επισκέψεις είναι δωρεάν και διοργανώνονται για ομάδες 20 έως 50 ατόμων. Οι επικεφαλής των ομάδων πρέπει να κάνουν την κράτησή τους τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την επίσκεψη. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 14 χρονών.

Δεν πραγματοποιούνται επισκέψεις τις ημέρες των επίσημων αργιών και κατά τις περιόδους συνόδου της Ολομέλειας.

Robert Schuman Building

Place de l’Europe
L-1499 Λουξεμβούργο

Λύσεις για τυφλούς
Λύσεις για κωφούς
Χώρος φύλαξης αποσκευών
Κινητική αναπηρία

Πρακτικές πληροφορίες