ЕП в Люксембург 

ЕП в Люксембург

Люксембург
Robert Schuman Building

Посетете сградата на първото административно седалище на Европейския парламент в Люксембург и пленарната зала; посещението с екскурзовод е безплатно.

Възраст на целевата публика
От
14
До
99
години
Размер на групата Минимум 20 – максимум 50 лица

ЕП в Люксембург

Люксембург
Robert Schuman Building
14
99
години
20-50

В Люксембург се намира първата пленарна зала, построена специално за Европейския парламент, и понастоящем в града се помещава голяма част от администрацията, която е от жизнено значение за функционирането на институцията. Посещенията в пленарната зала се придружават от служител от Бюрото за връзка на Европейския парламент в Люксембург и продължават около един час. Те включват посещение в пленарната зала и представяне на Европейския парламент и на европейските институции.

Всички посещения са безплатни и се организират за групи от 20 до 50 души. Ръководителите на групи се приканват да направят своите резервации поне два месеца предварително. Всички участници трябва да са навършили 14 години.
Не се организират посещения по време на официални празници и пленарни сесии.

Map
 

Robert Schuman Building

Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg

Контакт
Решения за незрящи хора
Решения за хора, лишени от слух
Съхранение на багаж
Двигателни увреждания

Практическа информация