Info-besök 

Info-besök

Luxemburg
Robert Schuman-byggnaden

Kom på besök och ta reda på mer om EU:s institutioner.

Målgruppens ålder 14 år
Gruppens storlek Minst 20 och högst 50 personer

Info-besök

Luxemburg
Robert Schuman-byggnaden
Målgruppens ålder 14 år
20-50

Visitors are welcome to the European Parliament campus in Luxembourg. However, the Schuman Hemicycle building is no longer accessible.

Den första plenisalen som byggdes för Europaparlamentet finns i Luxemburg. Här finns idag stora delar av det viktiga administrativa maskineri som behövs för parlamentets verksamhet.

Besök i Konrad Adenauer-byggnaden leds av personal från Europaparlamentets förbindelsekontor i Luxemburg och varar i cirka en timme. Besöket omfattar en presentation av Europaparlamentet och EU:s andra institutioner. Eftersom det är en administrativ byggnad går det inte att erbjuda en rundtur i byggnaden, till skillnad från i Bryssel och Strasbourg.

Alla besök är kostnadsfria och organiseras för grupper på 15–45 deltagare. Gruppledarna bör boka besöket minst två månader i förväg. Alla deltagare måste vara minst 14 år och ha ett giltigt id-kort eller pass.

Inga besök kan göras de dagar då parlamentet officiellt är stängt och inte heller under parlamentets sammanträdesperioder (se kalendern här, datum i rött).

Map

Robert Schuman-byggnaden

Place de l’Europe
L-1499 Luxemburg

Kontakt
Anpassat för rörelsehindrade

Praktiska uppgifter