Tutvumiskülastus 

Tutvumiskülastus

Luxembourg
Robert Schumani hoone

Tule tutvuma Euroopa Liidu institutsioonidega.

Sihtrühma vanus 14 aastat
Rühma suurus Vähemalt 20 ja kuni 50 inimest

Tutvumiskülastus

Luxembourg
Robert Schumani hoone
Sihtrühma vanus 14 aastat
20-50

Visitors are welcome to the European Parliament campus in Luxembourg. However, the Schuman Hemicycle building is no longer accessible.

Luxembourgis asub esimene Euroopa Parlamendi jaoks ehitatud istungisaal. Praegu paikneb siin suurem osa haldusaparaadist, mis on institutsiooni toimimiseks eluliselt tähtis.

Konrad Adenaueri hoone külastusi juhivad Euroopa Parlamendi Luksemburgi büroo töötajad ja need kestavad umbes tunni. Külastus hõlmab ettekannet Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu institutsioonide kohta. Kuna tegemist on haldushoonega, siis erinevalt Brüsselist ja Strasbourgist ei ole siin võimalik kogu hoonet hõlmavat ekskursiooni korraldada.

Kõik külastused on tasuta ja neid korraldatakse 15–45-liikmelistele rühmadele. Rühmajuhil palutakse külastus reserveerida vähemalt kaks kuud varem. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 14-aastased ja neil peab olema kehtiv isikutunnistus või pass.

Külastusi ei korraldata ametlikel puhkepäevadel ega täiskogu istungite ajal (vt punasega märgitud kuupäevi kalendris).

Map

Robert Schumani hoone

Place de l’Europe
L-1499 Luxembourg

Kontakt
Motoorne puue

Praktiline teave