Informačná návšteva 

Informačná návšteva

Luxemburg
budova Robert Schuman

Zorganizujte informačnú návštevu a objavte európske inštitúcie.

Vek cieľovej skupiny 14 rokov
Veľkosť skupiny Od najmenej 20 po najviac 50 osôb

Informačná návšteva

Luxemburg
budova Robert Schuman
Vek cieľovej skupiny 14 rokov
20-50

Visitors are welcome to the European Parliament campus in Luxembourg. However, the Schuman Hemicycle building is no longer accessible.

V Luxemburgu bola postavená prvá rokovacia sála pre Európsky parlament a dodnes tu sídli veľká časť dôležitého administratívneho aparátu, ktorý túto inštitúciu udržuje v chode.

Na návštevu budovy Konrad Adenauer, ktorá trvá asi hodinu, vás zoberú zamestnanci Styčnej kancelárie Európskeho parlamentu v Luxembursku. Jej súčasťou je aj výklad o Európskom parlamente a európskych inštitúciách. Keďže ide o administratívnu budovu, na rozdiel od Bruselu a Štrasburgu nie je možné ponúknuť jej prehliadku.

Všetky návštevy sú zdarma a organizujú sa pre skupiny od 15 do 45 osôb. Je potrebné, aby vedúci skupín návštevu rezervovali aspoň dva mesiace vopred. Všetci účastníci musia mať aspoň 14 rokov a musia mať pri sebe platný preukaz totožnosti alebo pas.

Návštevy nemožno absolvovať počas dní pracovného pokoja a plenárnych schôdzí (pozri červené dátumy v kalendári).

Map

budova Robert Schuman

Place de l’Europe
L-1499 Luxemburg

Kontakt
Bezbariérový prístup

Praktické informácie