Cuairt-eolais 

Cuairt-eolais

Lucsamburg
Foirgneamh Robert Schuman

Eagraigh cuairt eolais agus faigh eolas ar na hinstitiúidí Eorpacha.

Aois an spriocphobail 14 bliana
Méid an ghrúpa Íoslíon 20 go uaslíon 50 duine

Cuairt-eolais

Lucsamburg
Foirgneamh Robert Schuman
Aois an spriocphobail 14 bliana
20-50

Visitors are welcome to the European Parliament campus in Luxembourg. However, the Schuman Hemicycle building is no longer accessible.

Áit ina bhfaightear an chéad seomra tionóil a tógadh do Pharlaimint na hEorpa, anois óstálann Lucsamburg mórán den innealra riaracháin atá bunriachtanach chun an institiúid a choimeád ag feidhmiú.

Bíonn cuairteanna ar an bhfoirgneamh Konrad Adenauer faoi stiúir fhoireann Oifig Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa i Lucsamburg agus maireann siad thart ar uair an chloig. Tá cur i láthair ar Pharlaimint na hEorpa agus ar na hinstitiúidí Eorpacha san áireamh leis sin. Ós rud é gur foirgneamh riaracháin é an suíomh seo, ní féidir dul ar turas thart ar an bhfoirgneamh, murab ionann agus sa Bhruiséil agus in Strasbourg.

Tá na cuairteanna uile saor in aisce agus eagraítear iad do ghrúpaí idir 15 agus 45 dhuine. Iarrtar ar cheannairí na ngrúpaí a n-áirithintí a dhéanamh dhá mhí ar a laghad roimh ré. Caithfidh na rannpháirtithe uile a bheith 14 bliana d’aois ar a laghad agus cárta aitheantais bailí nó pas bailí a bheith acu.

Ní féidir cuairteanna a dhéanamh le linn laethanta dúnta oifigiúla agus seisiúin iomlánacha (féach an féilire anseo, na dátaí dearga).

Map

Foirgneamh Robert Schuman

Place de l’Europe
L-1499 Lucsamburg

Teagmháil
Míchumas luaile

Eolas praiticiúil