Láithreán Lucsamburg 

Láithreán Lucsamburg

Lucsamburg
Foirgneamh Robert Schuman

Tabhair cuairt ar shuíomh chéad suí riaracháin Pharlaimint na hEorpa i Lucsamburg agus féach ar a Seomra Tionóil le linn turas treoraithe saor in aisce.

Aois an spriocphobail
Ó
14
Go dtí
99
bliana
Méid an ghrúpa Íoslíon 20 go uaslíon 50 duine

Láithreán Lucsamburg

Lucsamburg
Foirgneamh Robert Schuman
14
99
bliana
20-50

Áit ina bhfaightear an chéad seomra tionóil a tógadh do Pharlaimint na hEorpa, anois óstálann Lucsamburg mórán den innealra riaracháin atá riachtanach chun an institiúid a choimeád ag feidhmiú. Bíonn cuairteanna ar an láithreán faoi stiúir fhoireann Oifig Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa i Lucsamburg agus maireann siad thart ar uair an chloig. Tá cuairt ar an Seomra Tionóil bunaidh agus cur i láthair ar Pharlaimint na hEorpa agus ar na hinstitiúidí Eorpacha san áireamh.

Tá na cuairteanna uile saor in aisce agus eagraítear iad do ghrúpaí idir 20 agus 50 duine. Iarrtar ar cheannairí na ngrúpaí a n-áirithintí a dhéanamh ar a laghad dhá mhí roimh ré. Caithfidh na rannpháirtithe uile a bheith ar a laghad 14 bliana d’aois.

Ní féidir cuairteanna a dhéanamh le linn laethanta saoire poiblí ná seisiúin iomlánacha.

Map
 

Foirgneamh Robert Schuman

Place de l’Europe
L-1499 Lucsamburg

Teagmháil
Réitigh do dhaoine dalla
Réitigh do dhaoine bodhra
Stóras bagáiste
Míchumas luaile

Eolas praiticiúil