Eurooppalaiset nuorisoseminaarit verkossa 

Eurooppalaiset nuorisoseminaarit verkossa

Muut toimipaikat

Osallistu eurooppalaiseen nuorisoseminaariin verkossa osana monikulttuurista ja dynaamista ryhmää nuoria eri puolilta Eurooppaa. Opi ymmärtämään Euroopan parlamentin toimintaa ja toimivaltoja. Keskustele tärkeistä aiheista ja ehdota ratkaisuja tämän päivän Eurooppaa koskeviin haasteisiin.

Kohdeyleisön ikä
Mistä
16
Mihin
26
vuoden
Aktiviteetin kesto
Ryhmän koko Vähintään 10 ja enintään 40
Aktiviteetin aikana käytettävissä olevat kielet EN, FR, DE

Eurooppalaiset nuorisoseminaarit verkossa

Muut toimipaikat
16
26
vuoden
120'
10-40
EN, FR, DE

Eurooppalaiset nuorisoseminaarit verkossa ovat osa Euroopan parlamentin digitaalista tarjontaa. Tule ideoimaan ja keskustelemaan yhteiskunnallisista kysymyksistä osana eri EU-maista tulevia ryhmiä. Osallistujat pääsevät käsittelemään päivän polttavia aiheita, ehdottamaan uusia ratkaisuja haasteisiin ja esittelemään ideoitaan seminaarin päätteeksi Euroopan parlamentin jäsenelle.

Verkossa järjestettävien eurooppalaisten nuorisoseminaarien kesto on noin 2 tuntia. Seminaareja järjestetään pääsääntöisesti englanniksi, ranskaksi tai saksaksi. Aihepiirit koskevat ajankohtaisia aiheita ja ohjelma koostuu seuraavista osioista: 

  • tervetulotilaisuus ja lyhyt johdanto Euroopan parlamentin toimintaan ja siihen, miten eurooppalainen demokratia toimii ja vaikuttaa kansalaisten elämään
  • työpajat, joissa pienryhmät käyvät keskustelua aiheeseen liittyvistä eri näkökohdista, pohtivat haasteita, esittävät ratkaisuja ja äänestävät ehdotuksista
  • päätöstilaisuus, jossa parhaat ideat esitellään Euroopan parlamentin jäsenelle.

Monikulttuurinen kokemus nuorille

Tavoitteena on kehittää nuorten vuorovaikutustaitoja ja kriittistä ajattelua monikulttuurisessa ympäristössä. Osallistujat pääsevät jyvälle kulttuurieroista sekä kielellisistä ja sosiaalisista eroista pyrkiessään löytämään keskinäisen yhteisymmärryksen, aivan kuten Euroopan parlamentin jäsenet.

Osallistuminen edistää aktiivista kansalaisuutta ja avointa suhtautumista Euroopan kulttuureihin ja kannustaa osallistumaan demokraattiseen toimintaan.

Tiedustelut nuorisoseminaareista

Ryhmänjohtajat (esim. opiskelijat, opiskelijajärjestöjen edustajat, yliopistojen henkilökunta, lukioryhmien opettajat) voivat ilmoittautua ryhmänsä puolesta eurooppalaiseen nuorisoseminaariin täyttämällä sähköisen hakulomakkeen ja ilmoittaen seuraavat tiedot:

  • Osallistujien ikä: joko 16-18 vuotta tai 18-26 vuotta
  • Osallistujamäärä (vähintään 10, enintään 40)
  • Kieli: englanti, ranska tai saksa. Muut kielet mahdollisia tapauskohtaisesti.
  • Päivämäärät

Kun pyyntö on vahvistettu, otamme yhteyttä  ja lähetämme teknisiä ja hallinnollisia lisätietoja osallistuijlle.

Eurooppalaisiin nuorisoseminaareihin ja hakumenettelyyn liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen eys@europarl.europa.eu.

Euroopan nuorisoseminaarien jälkeen

Osallistujia kannustetaan kertomaan Euroopan nuorisoseminaarin jälkeen ideoistaan ja kokemuksistaan omissa yhteisöissään sekä sivustolla www.youthideas.eu, jolla nuoret kaikkialta Euroopasta julkaisevat ajatuksiaan ja kommenttejaan tärkeinä pitämistään aiheista.