Europejskie Seminaria dla Młodzieży online 

Europejskie Seminaria dla Młodzieży online

Inne lokalizacje

Dołącz do wielokulturowej, dynamicznej grupy młodych Europejczyków. Poznaj znaczenie i kompetencje Parlamentu Europejskiego, debatuj na temat ważnych problemów dzisiejszej Europy, proponuj rozwiązania. 

Wiek zwiedzających
Od
16
Do
26
lat
Czas zwiedzania
Liczebność grupy Od 10 do 40 osób
Języki dostępne podczas zwiedzania EN, FR, DE

Europejskie Seminaria dla Młodzieży online

Inne lokalizacje
16
26
lat
120'
10-40
EN, FR, DE

Celem Europejskich Seminariów dla Młodzieży w wersji online, organizowanych przez Parlament Europejski dla młodych ludzi z różnych państw członkowskich UE, jest stworzenie przestrzeni na burzę mózgów i dyskusję o społecznych wyzwaniach dla dzisiejszej Europy. Efektem tej dyskusji mają być innowacyjne rozwiązania, które następnie zostaną przedstawione posłom do Parlamentu Europejskiego. 

Europejskie Seminaria dla Młodzieży trwają dwie godziny. Odbywają się zazwyczaj po angielsku, francusku lub niemiecku. Na program składają się:

  • Powitanie i wprowadzenie do Parlamentu Europejskiego, w ramach którego uczestnicy dowiadują się jak działa europejska demokracja i w jaki sposób wpływa na życie obywateli. 
  • Laboratorium Pomysłów, w którym członkowie wielonarodowych podgrup dyskutują na temat różnych aspektów poruszanych problemów, identyfikują najważniejsze wyzwania, proponują rozwiązania i głosują nad wnioskami z dyskusji. 
  • Sesja końcowa, podczas której podgrupy prezentują swoje najlepsze pomysły posłowi do Parlamentu Europejskiego. 

Wielokulturowe doświadczenie dla młodych obywateli

Seminarium rozwija umiejętności społeczne i krytyczne myślenie uczestników. W czasie dyskusji są oni konfrontowani z kulturowymi, językowymi i społecznymi różnicami, analogicznie do tego z czym w swojej pracy stykają się posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Celem Europejskich Seminariów dla Młodzieży jest rozwijanie aktywności obywatelskiej i wspieranie zaangażowania młodych ludzi w demokrację. 
 

Zarezerwuj Europejskie Seminarium Młodzieżowe

Liderzy grup - przedstawiciele studentów, nauczyciele szkolni i uniwersyteccy, wykładowcy i asystenci - mogą zwrócić się o zorganizowanie Europejskiego Seminarium dla Młodzieży wypełniając wniosek dostępny na stronie internetowej. Prosimy o wskazanie:

  • wieku uczestników: 16-18 lat lub 18-26 lat,
  • liczby uczestników (najmniej dziesięciu; najwięcej czterdziestu),
  • języka: angielskiego, francuskiego lub niemieckiego. Zorganizowanie seminarium w innym języku wymaga zgłoszenia i zależy od możliwości PE,
  • daty.

Informacje techniczne i administracyjne zostaną przesłane po potwierdzeniu zgłoszenia. Dodatkowe informacje można otrzymać pisząc na adres: eys@europarl.europa.eu.

Europejskie Seminaria dla Młodzieży i co dalej?

Podziel się swoimi pomysłami, przemyśleniami i komentarzami po Europejskim Seminarium dla Młodzieży na stronie www.youthideas.eu.