Evropski spletni seminarji za mlade 

Evropski spletni seminarji za mlade

Drugi kraji

Pridružite se večkulturni, dinamični skupini vrstnikov iz vse Evrope in spoznajte vlogo ter pristojnosti Evropskega parlamenta skozi razpravo o ključnih vprašanjih sedanjosti in prihodnosti naše celine ter predlagajte rešitve!  

Starost ciljne skupine
Od
16
do
26
let
Trajanje dejavnosti
Velikost skupine Najmanj 10 do največ 40 oseb
Možni jeziki dejavnosti EN, FR, DE

Evropski spletni seminarji za mlade

Drugi kraji
16
26
let
120'
10-40
EN, FR, DE

Evropski spletni seminarji za mlade ponujajo bodočim odločevalcem prostor, kjer lahko razpravljajo, pretresajo ideje in soočajo mnenja o družbenih izzivih. Udeleženci virtualno druženje zaključijo z oblikovanjem konkretnih predlogov rešitev, ki jih predstavijo poslancem Evropskega parlamenta.

Spletni seminar traja približno dve uri, poteka pa v angleškem, francoskem ali nemškem jeziku. Obravnava aktualne evropske teme in je razdeljen na tri sklope:

  • predstavitev Parlamenta, njegovega delovanja in vloge v evropski demokraciji;
  • tematske delavnice, kjer večnacionalne podskupine razpravljajo o temi seminarja, prepoznavajo izzive, oblikujejo rešitve in glasujejo o predlogih;
  • zaključna seja, na kateri skupine poslanki/poslancu predstavijo svoje zamisli.

Izkušnja srečanja različnih kultur

Mladi udeleženci se na spletnem seminarju srečajo z vrstniki iz drugačnih jezikovnih in kulturnih okolij, preizkušajo svoje komunikacijske veščine in razvijajo kritično mišljenje. 

Namen Evropskih spletnih seminarjev za mlade je tudi spodbujanje aktivnega državljanstvo ter sodelovanje mladih v demokratičnih procesih skozi izkušnjo razprav in glasovanj o aktualnih temah.

Prijava na spletni seminar

Vodje skupin - predstavniki študentov, učitelji, profesorji, asistenti, predavatelji - lahko prijavite skupine za Evropski spletni seminar za mlade prek spletnega obrazca. Pri tem navedite:

  • starost udeležencev: od 16 do 18 let ali od 18 do 26 let;
  • velikost skupine: najmanj 10 do največ 40 oseb;
  • jezik: angleščina, francoščina, nemščina (ostali jeziki glede na povpraševanje in razpoložljivost);
  • možne datume izvedbe.

Po potrditvi prijave vam bomo poslali dodatne informacije in tehnična navodila.

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila o Evropskih spletnih seminarjih za mlade se obrnite na eys@europarl.europa.eu.

Naslednji korak...

Mnenja, izkušnje, predloge o Evropskih spletnih seminarjih za mlade lahko delite z nami na www.youthideas.eu.