Evropski spletni seminarji za mlade 

Evropski spletni seminarji za mlade  

Drugi kraji

Pridružite se večkulturni, dinamični skupini vrstnikov iz vse Evrope in spoznajte vlogo ter pristojnosti Evropskega parlamenta skozi razpravo o ključnih vprašanjih sedanjosti in prihodnosti naše celine ter predlagajte rešitve!  

16
26
let
120'
10-40
EN, FR, DE

Evropski spletni seminarji za mlade

Drugi kraji
16
26
let
120'
10-40
EN, FR, DE

Evropski spletni seminarji za mlade ponujajo bodočim odločevalcem prostor, kjer lahko razpravljajo, pretresajo ideje in soočajo mnenja o družbenih izzivih. Udeleženci virtualno druženje zaključijo z oblikovanjem konkretnih predlogov rešitev, ki jih predstavijo poslancem Evropskega parlamenta.

Spletni seminar traja približno dve uri, poteka pa v angleškem, francoskem ali nemškem jeziku. Obravnava aktualne evropske teme in je razdeljen na tri sklope:

  • predstavitev Parlamenta, njegovega delovanja in vloge v evropski demokraciji;
  • tematske delavnice, kjer večnacionalne podskupine razpravljajo o temi seminarja, prepoznavajo izzive, oblikujejo rešitve in glasujejo o predlogih;
  • zaključna seja, na kateri skupine poslanki/poslancu predstavijo svoje zamisli.

Izkušnja srečanja različnih kultur

Mladi udeleženci se na spletnem seminarju srečajo z vrstniki iz drugačnih jezikovnih in kulturnih okolij, preizkušajo svoje komunikacijske veščine in razvijajo kritično mišljenje. 

Namen Evropskih spletnih seminarjev za mlade je tudi spodbujanje aktivnega državljanstvo ter sodelovanje mladih v demokratičnih procesih skozi izkušnjo razprav in glasovanj o aktualnih temah.

Prijava na spletni seminar

Vodje skupin - predstavniki študentov, učitelji, profesorji, asistenti, predavatelji - lahko prijavite skupine za Evropski spletni seminar za mlade prek spletnega obrazca. Pri tem navedite:

  • starost udeležencev: od 16 do 18 let ali od 18 do 26 let;
  • velikost skupine: najmanj 10 do največ 40 oseb;
  • jezik: angleščina, francoščina, nemščina (ostali jeziki glede na povpraševanje in razpoložljivost);
  • možne datume izvedbe.

Po potrditvi prijave vam bomo poslali dodatne informacije in tehnična navodila.

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila o Evropskih spletnih seminarjih za mlade se obrnite na eys@europarl.europa.eu.

Naslednji korak...

Mnenja, izkušnje, predloge o Evropskih spletnih seminarjih za mlade lahko delite z nami na www.youthideas.eu.