Беседи онлайн относно ЕП 

Беседи онлайн относно ЕП

Други места

Потопете се в атмосферата на най-големия транснационален парламент в света. Свържете се от мястото, на което се намирате, за да се запознаете с правомощията и ролята на Европейския парламент (ЕП) и да получите отговор на Вашите въпроси от служители на ЕП.

Продължителност на дейността
Размер на групата Минимум 10 – максимум 300 лица
Налични по време на дейността езици 24

Беседи онлайн относно ЕП

Други места

Беседите онлайн относно ЕП са една от онлайн дейностите за групи, предлагани от Европейския парламент. Можете да задълбочите знанията си за правомощията, ролята и дейностите на тази институция благодарение на 60-минутна онлайн презентация и сесия за въпроси и отговори, които са адаптирани към интересите на Вашата група. 

Беседите онлайн относно ЕП се предлагат на 24-те официални езика на Европейския съюз. Свържете се от мястото, на което се намирате, за да получите отговор на всички Ваши въпроси от служители на Европейския парламент. 

Специално изготвяни за всеки отделен случай презентации

Интересувате ли се как Европейският съюз подобрява ежедневния живот във Вашия град, регион и страна? Желаете ли да научите повече за дейностите на Европейския парламент и неговите членове?

Тези онлайн презентации са специално изготвяни за всеки отделен случай, персонализирани,  интерактивни и илюстрирани с интересни графики. В зависимост от интереса на Вашата група беседата онлайн относно ЕП може да се съсредоточи върху някои от следните теми:

  • История и ценности на Европейския съюз;
  • Структура на европейските институции и как те работят;
  • Правомощия, състав, роля, функциониране и текущи дейности на Европейския парламент;
  • Отражение на Европейския съюз във вашето ежедневие;
  • Начини за по-нататъшна връзка с Европейския парламент, за да споделяте Вашите мнения и идеи по важни европейски теми.
  • Конференция за бъдещето на Европа и как да се включите.

Беседите онлайн относно ЕП имат също така за цел да улеснят връзката с членовете на ЕП.

Резервация на беседа онлайн относно ЕП

Тази дейност е разработена за училища и университети, лица, формиращи общественото мнение, и граждански групи от всички държави – членки на ЕС. Ще адаптираме съдържанието според характеристиките и интересите на групата. Ръководителите на групи могат да резервират посещение, като попълнят онлайн формуляра за заявка със забележка „Онлайн беседа“ в полето „Очаквания за посещението“.

След като резервацията бъде потвърдена, ще се свържем с Вас, за да определим преди беседата темите, които представляват интерес. Можете също така да поканите член на Европейския парламент да говори пред Вашата група.