Online európske semináre pre mládež 

Online európske semináre pre mládež

Ďalšie miesta

Staňte sa súčasťou multikultúrnej a dynamickej skupiny mladých Európanov. Oboznámte sa s úlohami a právomocami Európskeho parlamentu, identifikujte a diskutujte o dôležitých otázkach súčasnej Európy a navrhnite konkrétne riešenia.

Vek cieľovej skupiny
Od
16
Do
26
rokov
Trvanie aktivity
Veľkosť skupiny Od najmenej 10 po najviac 40 osôb
Jazyky dostupné počas aktivity EN, FR, DE

Online európske semináre pre mládež

Ďalšie miesta
16
26
rokov
120'
10-40
EN, FR, DE

Online Európske semináre pre mládež sú jednou z digitálnych aktivít pre skupiny Európskeho parlamentu. Pripojte sa k mladým ľuďom z rôznych krajín EÚ a preriešte, diskutujte a debatujte o sociálnych výzvach. Ako súčasť multikultúrnej skupiny budete spolupracovať na témach týkajúcich sa súčasnej Európy. Účastníci prídu s inovatívnymi riešeniami a predstavia ich poslancovi Európskeho parlamentu (MEP).

Online Európsky seminár pre mladých je 2-hodinová aktivita, ktorá je zvyčajne dostupná v angličtine, francúzštine alebo nemčine. Zaoberá sa príslušnými európskymi témami a zvyčajne obsahuje:

  • Privítanie a úvod do Európskeho parlamentu a vysvetlenie, ako funguje európska demokracia a ako zlepšuje život občanov.
  • Idea Labs, kde nadnárodné podskupiny diskutujú o rôznych aspektoch témy seminára, identifikujú výzvy, predkladajú riešenia a hlasujú o návrhoch.
  • Záverečné zasadnutie, na ktorom skupiny predstavia svoje najlepšie nápady poslancovi EP.

Multikultúrny zážitok pre mladých občanov

Táto aktivita bude rozvíjať medziľudské schopnosti a kritické myslenie účastníkov. Počas diskusií a hlasovaní sa stretnú s kultúrnymi, jazykovými a sociálnymi rozdielmi, tak ako to robia poslanci Európskeho parlamentu.

Cieľom online európskych seminárov pre mládež je podporiť aktívne občianstvo a zvýšiť účasť mládeže na demokratickom procese.

Požiadaj o online seminár

Vedúci skupín - zástupcovia študentov, učitelia, univerzitní profesori, lektori alebo asistenti - môžu vyplnením online prihlášky požiadať o online Európsky seminár pre mladých. Uveďte prosím:

  • Vek účastníkov: 16-18 alebo 18-26.
  • Počet účastníkov (minimálne 10; maximálne 40)
  • Jazyk: angličtina, francúzština alebo nemčina. Iné jazyky sú k dispozícii na požiadanie a podľa dostupnosti.
  • Termíny.

Po potvrdení rezervácie vám zašleme všetky technické a administratívne informácie.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa online európskych seminárov pre mládež môžete kontaktovať eys@europarl.europa.eu.

Nad rámec Online európskych seminárov pre mládež

Podeľte sa o svoje nápady, myšlienky a komentáre týkajúce sa skúseností s Online európskym seminárom pre mládež na www.youthideas.eu.