Η τέχνη στη δημοκρατία 

Spotlight
01-02-2024 έως 18-09-2024

Η τέχνη στη δημοκρατία

Στρασβούργο
Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο

Μπορεί η τέχνη να ενθαρρύνει τους (νέους) ανθρώπους να ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές; Πιστεύουμε ότι μπορεί!
Η έκθεση «Η τέχνη στη δημοκρατία» αποτελεί ευκαιρία για να διερευνηθεί το θέμα της δημοκρατίας μέσα από τα έργα τέχνης σύγχρονων Ευρωπαίων καλλιτεχνών. 

Ηλικία κοινού στο οποίο απευθύνεται 16 ετών
Μέγεθος ομάδας Τουλάχιστον 20 αλλά όχι πάνω από 50 άτομα
Διαθέσιμες γλώσσες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας FR, DE, EN

Η τέχνη στη δημοκρατία

Στρασβούργο
Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο
Ηλικία κοινού στο οποίο απευθύνεται 16 ετών
20-50
FR, DE, EN

Η έκθεση εξερευνά τη σχέση μεταξύ τέχνης και δημοκρατίας μέσα από επιλεγμένα έργα τέχνης από τη Συλλογή Έργων Σύγχρονης Τέχνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα έργα τέχνης από όλη την Ευρώπη προσφέρουν μια προσωπική ερμηνεία διαφόρων πτυχών της δημοκρατίας και τονίζουν τη σημασία της για την πολυμορφία, τη συμμετοχικότητα και την ελευθερία της έκφρασης.

Αφήστε αυτήν την έκθεση να σας εμπνεύσει...
... να αναλογιστείτε τη σημαντική σχέση μεταξύ τέχνης και δημοκρατίας,
... να ενθαρρύνετε τον διάλογο,
... και να προωθήσετε μια βαθύτερη κατανόηση του ρόλου της τέχνης στη διαμόρφωση των δημοκρατικών αξιών και της δημοκρατικής κοινωνίας μας.
 

Η έκθεση «Η τέχνη στη δημοκρατία», η οποία παρουσιάζει έργα από τη συλλογή έργων σύγχρονης τέχνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξετάζει διάφορες πτυχές της δημοκρατίας και επιχειρεί να αναδείξει τους λόγους για τους οποίους οι αξίες αυτές είναι τόσο σημαντικές για την κοινωνία μας. Επίσης, μας υπενθυμίζει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στην προάσπιση της δημοκρατίας ψηφίζοντας στις επικείμενες εκλογές. 

Μπορείτε να επισκεφθείτε την έκθεση «Η τέχνη στη δημοκρατία» στο Parlamentarium στις Βρυξέλλες, έως τις 7 Ιανουαρίου 2024, και στο πλαίσιο επίσκεψης στο Ημικύκλιο στις Βρυξέλλες έως το τέλος Ιουνίου 2024. 

 

Ολόκληρη η έκθεση είναι επίσης διαθέσιμη σε 24 γλώσσες στον ειδικό ιστότοπο, ο οποίος περιλαμβάνει παιδαγωγικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς σε 24 γλώσσες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να θέσουν το θέμα αυτό στην τάξη και να καλέσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναστοχαστούν όσον αφορά τη δημοκρατία και τη σημασία της για αυτούς στο πλαίσιο διαφόρων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

 

Guided Tours

Οι ξεναγήσεις είναι διαθέσιμες στην αγγλική, γαλλική, ολλανδική, γερμανική, ισπανική, ιταλική, πορτογαλική και τσεχική γλώσσα. 

Guided tours: 2 April to 31 May

no tours between 22-26 April

Monday Wednesday Friday
16:30 - 17:15 16:30 - 17:15 12:15 - 13:00
Monday
16:30 - 17:15
Wednesday
16:30 - 17:15
Friday
12:15 - 13:00
Map

Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο

Louise Weiss Building
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Στοιχεία επικοινωνίας

Πρόσβαση

Συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα των Γαλλικών σιδηροδρόμων.

Κινητική αναπηρία

Πρακτικές πληροφορίες