An Ealaín sa Daonlathas 

Spotlight
01-02-2024 go 18-09-2024

An Ealaín sa Daonlathas

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa

An féidir leis an ealaín daoine (óga) a spreagadh chun vótáil sna toghcháin Eorpacha? Creidimid gur féidir!
Cuireann an Taispeántas ‘An Ealaín sa Daonlathas’ an deis ar fáil chun ábhar an daonlathais a phlé, trí shaothar ealaíne na n-ealaíontóirí comhaimseartha Eorpacha. 

Aois an spriocphobail 16 bliana
Méid an ghrúpa Íoslíon 20 go uaslíon 50 duine
Teangacha a bheidh ar fáil le linn na gníomhaíochta FR, DE, EN

An Ealaín sa Daonlathas

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa
Aois an spriocphobail 16 bliana
20-50
FR, DE, EN

Léiríonn an taispeántas an ceangal atá idir an ealaín agus an daonlathas trí rogha de shaothair ealaíne ó Bhailiúchán Ealaíne Comhaimseartha Pharlaimint na hEorpa. Cuireann na saothair ealaíne ó thíortha Eorpacha éagsúla léirmhíniú pearsanta ar fáil ar na gnéithe éagsúla den daonlathas. Tugtar suntas don bhaint atá ag an daonlathas ar an éagsúlacht, ar an ionchuimsitheacht agus ar an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh.

Lig don taispeántas seo spreagadh a thabhairt duit machnamh a dhéanamh ar an nasc tábhachtach atá idir an ealaín agus an daonlathas, comhrá a spreagadh, agus tuiscint níos doimhne a fháil ar an ról atá ag an ealaín i luachanna daonlathacha agus inár sochaí dhaonlathach
 

Sa Taispeántas An Ealaín sa Daonlathas, ina bhfuil saothair ealaíne ó Bhailiúchán Ealaíne Comhaimseartha Pharlaimint na hEorpa, déantar iniúchadh ar ghnéithe éagsúla den daonlathas, chomh maith le hiarracht chun tábhacht na luachanna sin inár sochaí a nochtadh. Meabhraítear dúinn go bhfuil ról ag saoránaigh na hEorpa freisin maidir leis an daonlathas a chosaint, trí vótáil sna toghcháin Eorpacha atá ar na bacáin. 

Is féidir cuairt a thabhairt ar An Ealaín sa daonlathas sa Parlamentarium sa Bhruiséil go dtí an 7 Eanáir 2024 agus suas go dtí deireadh mhí Meithimh 2024 mar chuid de chuairt ar an Seomra Tionóil. 

 

Tá an taispeántas iomlán ar fáil i 24 theanga ar an suíomh gréasáin tiomnaithe. Tá pacáiste oideolaíoch i 24 theanga san áireamh d’oideoirí freisin, rud a ligeann do mhúinteoirí beocht a chur ar an ábhar sa seomra ranga agus a spreagann do dhaltaí freisin machnamh a dhéanamh ar an daonlathas agus ar an dearcadh atá acu air, trí roinnt gníomhaíochtaí ealaíonta.


 

Cuirtear na turais threoraithe

Cuirtear na turais threoraithe sin ar fáil i mBéarla, Fraincis, Ollainnis, Gearmáinis, Spáinnis, Iodáilis, Portaingéilis agus Seicis. 

Map

Pharlaimint na hEorpa

Louise Weiss Building
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Teagmháil

Conas an áit a bhaint amach

Breathnaigh ar láithreán gréasáin SNCF (iarnróid na Fraince)

Míchumas luaile

Eolas praiticiúil