Konst och Demokrati 

Spotlight
01-02-2024 till 18-09-2024

Konst och Demokrati

Strasbourg
Europaparlamentet

Kan konst uppmuntra (unga) människor att rösta i EU-valet? Det tror vi!
Utställningen Konst och demokrati ger dig möjlighet att utforska demokratin genom konstverk från samtida europeiska konstnärer.

Målgruppens ålder 16 år
Gruppens storlek Minst 20 och högst 50 personer
Tillgängliga språk under aktiviteten FR, DE, EN

Konst och Demokrati

Strasbourg
Europaparlamentet
Målgruppens ålder 16 år
20-50
FR, DE, EN

Utställningen utforskar förhållandet mellan konst och demokrati genom ett urval konstverk från Europaparlamentets samling av samtidskonst. Konstverken från olika europeiska länder erbjuder en personlig tolkning av demokratins olika aspekter. De lyfter fram demokratins betydelse för mångfald, inkludering och yttrandefrihet.

Låt dig inspireras av utställningen och reflektera över den viktiga kopplingen mellan konst och demokrati. Låt den stimulera till dialog och främja en djupare förståelse av den roll som konsten spelar för att forma demokratiska värden och vårt demokratiska samhälle.
 

Utställningen Konst och demokrati, med konstverk från Europaparlamentets samling av samtidskonst, utforskar olika aspekter på demokratin och belyser vikten av dessa värden i vårt samhälle. Den påminner oss också om att Europas medborgare har en viktig roll för att försvara demokratin genom att rösta i det kommande valet.

Du kan besöka Konst och demokrati på Parlamentarium i Bryssel till och med den 7 januari 2024 och i samband med ett besök i plenisalen i Bryssel fram till slutet av juni 2024.

 

Dessutom finns hela utställningen på 24 språk på vår webbplats. Där hittar du också pedagogiskt lärarmaterial på 24 språk så att du som lärare kan ta upp ämnet i klassrummet och få dina elever att fundera på vad demokrati är och vad den betyder för dem med hjälp av olika konstaktiviteter.

Guidade visningar

Vi erbjuder guidade visningar på engelska, franska, nederländska, tyska, spanska, italienska, portugisiska och tjeckiska.

Guided tours: 2 April to 31 May

no tours between 22-26 April

Monday Wednesday Friday
16:30 - 17:15 16:30 - 17:15 12:15 - 13:00
Monday
16:30 - 17:15
Wednesday
16:30 - 17:15
Friday
12:15 - 13:00
Map

Europaparlamentet

Louise Weiss Building
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Kontakt

Vägbeskrivning

Vänligen se SNCF:s (franska järnvägarnas) webbplats.

Anpassat för rörelsehindrade

Praktiska uppgifter