Umetnost v demokraciji 

Spotlight
01-02-2024 do 18-09-2024

Umetnost v demokraciji

Strasbourg
Evropski parlament

Ali lahko umetnost (mlade) ljudi spodbudi k udeležbi na evropskih volitvah? Prepričani smo, da lahko!
Razstava Umetnost v demokraciji je priložnost za raziskovanje demokracije skozi umetniška dela sodobnih evropskih umetnikov. 

Starost ciljne skupine 16 let
Velikost skupine Najmanj 20 do največ 50 oseb
Možni jeziki dejavnosti FR, DE, EN

Umetnost v demokraciji

Strasbourg
Evropski parlament
Starost ciljne skupine 16 let
20-50
FR, DE, EN

Izbrana umetniška dela iz zbirke sodobne umetnosti Evropskega parlamenta raziskujejo odnos med umetnostjo in demokracijo. Dela iz različnih evropskih držav prikazujejo osebno interpretacijo različnih plati demokracije. Poudarjajo, kako pomembna je demokracija z vidika raznolikosti, vključenosti in svobode izražanja.

Naj bo ta razstava spodbuda za razmislek o pomembni povezavi med umetnostjo in demokracijo, za pogovor in globlje razumevanje vloge, ki jo ima umetnost pri oblikovanju demokratičnih vrednot in naše demokratične družbe.
 

Razstava Umetnost v demokraciji prikazuje umetniška dela iz zbirke sodobne umetnosti Evropskega parlamenta, skozi katera raziskuje različne elemente demokracije in skuša pojasniti, zakaj so demokratične vrednote tako pomembne za našo družbo. Opozarja nas, da tudi evropski državljani z glasovanjem na naslednjih evropskih volitvah varujemo demokracijo. 

Razstava Umetnost v demokraciji bo na ogled v Parlamentariumu v Bruslju do 7. januarja 2024, v okviru ogleda plenarne dvorane v Bruslju pa do konca junija 2024. 

 

Celotna razstava je na ogled tudi na posebnem spletnem mestu in to v 24 jezikih. Na voljo je tudi pedagoško gradivo, prav tako v 24 jezikih, ki učiteljem pomaga pri obravnavanju te teme pri pouku, učence pa prek različnih umetniških dejavnosti vabi k razmisleku o demokraciji in o tem, kaj jim pomeni.


 

Vodeni ogledi

Vodeni ogledi so na voljo v angleščini, francoščini, nizozemščini, nemščini, španščini, italijanščini, portugalščini in češčini. 

Guided tours: 2 April to 31 May

no tours between 22-26 April

Monday Wednesday Friday
16:30 - 17:15 16:30 - 17:15 12:15 - 13:00
Monday
16:30 - 17:15
Wednesday
16:30 - 17:15
Friday
12:15 - 13:00
Map

Evropski parlament

Louise Weiss Building
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Kontaktni podatki

Lokacija

Prosimo, obiščite spletišče SNCF (Francoske železnice).

Gibalno ovirani

Praktične informacije