L-Arti u d-Demokrazija 

Spotlight
01-02-2024 sa 18-09-2024

L-Arti u d-Demokrazija

Strasburgu
Parlament Ewropew

The Art in Democracy exhibition offers an opportunity to explore the topic of democracy through the artwork of contemporary European artists. 

L-età tal-udjenza fil-mira 16 -il sena
Daqs tal-grupp Minn 20 sa 50
Lingwi disponibbli matul l-attività FR, DE, EN

L-Arti u d-Demokrazija

Strasburgu
Parlament Ewropew
L-età tal-udjenza fil-mira 16 -il sena
20-50
FR, DE, EN

Il-wirja tesplora r-relazzjoni bejn l-arti u d-demokrazija permezz ta’ għażla ta’ opri tal-arti mill-Kollezzjoni tal-Arti Kontemporanja tal-Parlament Ewropew. L-opri tal-arti minn pajjiżi Ewropej differenti joffru interpretazzjoni personali ta’ aspetti differenti tad-demokrazija. Dawn jenfasizzaw ir-rilevanza tad-demokrazija għad-diversità, għall-inklużività, u għal-libertà tal-espressjoni.

Ħalli din il-wirja tispirak biex tirrifletti fuq ir-rabta importanti bejn l-arti u d-demokrazija, tistimula d-djalogu, u trawwem fehim aktar profond tar-rwol li l-arti taqdi fit-tiswir tal-valuri demokratiċi u tas-soċjetà demokratika tagħna.
 

Il-wirja “L-Arti u d-Demokrazija”, li tinkludi opri tal-arti mill-Kollezzjoni tal-Arti Kontemporanja tal-Parlament Ewropew, tesplora diversi komponenti tad-demokrazija u tipprova tiskopri għaliex dawn il-valuri huma tant importanti għas-soċjetà tagħna. Ifakkarna wkoll li ċ-ċittadini Ewropej għandhom rwol fid-difiża tad-demokrazija billi jivvutaw fl-elezzjonijiet li ġejjin. 

Il-wirja “L-Arti u d-Demokrazija” tista’ ssirilhom żjara fil-Parlamentarium fi Brussell sas-7 ta’ Jannar 2024 u bħala parti minn żjara fl-Emiċiklu fi Brussell sal-aħħar ta’ Ġunju 2024. 

 

Il-wirja sħiħa hija disponibbli wkoll b’24 lingwa fuq is-sit web iddedikat, li jinkludi kit pedagoġiku għall-edukaturi b’24 lingwa, li jippermetti lill-għalliema jagħtu l-ħajja lis-suġġett fil-klassi u jistiednu lill-istudenti jirriflettu dwar id-demokrazija u xi tfisser għalihom permezz ta’ diversi attivitajiet artistiċi.


 

Iż-żjarat iggwidati

Iż-żjarat iggwidati huma disponibbli bl-Ingliż, bil-Franċiż, bl-Olandiż, bil-Ġermaniż, bl-Ispanjol, bit-Taljan, bil-Portugiż u biċ-Ċek. 

Guided tours: 2 April to 31 May

no tours between 22-26 April

Monday Wednesday Friday
16:30 - 17:15 16:30 - 17:15 12:15 - 13:00
Monday
16:30 - 17:15
Wednesday
16:30 - 17:15
Friday
12:15 - 13:00
Map

Parlament Ewropew

Louise Weiss Building
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Kuntatt

Kif tasal hemm

Jekk jogħġbok ikkonsulta l-website tal-SNCF (ferrovija Franċiża).

Diżabilità motorja

Informazzjoni prattika