Taide demokratiassa 

Spotlight
01-02-202418-09-2024

Taide demokratiassa

Strasbourg
Euroopan parlamentti

Voiko taiteella kannustaa (nuoria) ihmisiä äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa? Uskomme, että voi!
Taide demokratiassa -näyttelyssä demokratiaa lähestytään eurooppalaisten nykytaiteilijoiden teosten kautta. 

Kohdeyleisön ikä 16 vuotta
Ryhmän koko Vähintään 20 ja enintään 50
Aktiviteetin aikana käytettävissä olevat kielet FR, DE, EN

Taide demokratiassa

Strasbourg
Euroopan parlamentti
Kohdeyleisön ikä 16 vuotta
20-50
FR, DE, EN

Näyttelyssä valotetaan taiteen ja demokratian suhdetta Euroopan parlamentin nykytaiteen kokoelmasta peräisin olevien taideteosten avulla. Eri Euroopan maista peräisin olevat taideteokset tarjoavat henkilökohtaisia tulkintoja demokratian eri näkökohdista. Niissä korostuu demokratian merkitys monimuotoisuuden, osallisuuden ja sananvapauden kannalta.

Toivomme näyttelyn innostavan pohtimaan taiteen ja demokratian välistä tärkeää yhteyttä, synnyttävän vuoropuhelua ja auttavan ymmärtämään paremmin taiteen roolia demokraattisten arvojen ja demokraattisen yhteiskuntamme muovaajana.
 

Taide demokratiassa -näyttelyyn on valittu teoksia Euroopan parlamentin nykytaiteen kokoelmasta. Siinä tarkastellaan demokratian eri osa-alueita ja pohditaan, miksi nämä arvot ovat niin tärkeitä yhteiskunnallemme. Näyttely myös muistuttaa meitä EU:n kansalaisten mahdollisuudesta harjoittaa demokratiaa äänestämällä tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa. 

Taide demokratiassa -näyttely on esillä Brysselin Parlamentariumissa 7. tammikuuta 2024 saakka, ja näyttelykäynnin voi yhdistää Brysselin istuntosalivierailuun kesäkuun 2024 loppuun saakka. 

 

Näyttelylle on oma verkkosivusto, joka on saatavilla 24 kielellä. Se sisältää paitsi näyttelyn koko sisällön myös opettajille tarkoitettua opetusmateriaalia 24 kielellä. Tämän aineiston avulla opettajat voivat elävöittää aiheen käsittelyä luokassa ja saada opiskelijat miettimään erilaisissa taideprojekteissa, mistä demokratiassa on kyse ja mitä se heille itselleen merkitsee.

Opastettuja kierroksia

Opastettuja kierroksia järjestetään englanniksi, ranskaksi, hollanniksi, saksaksi, espanjaksi, italiaksi, portugaliksi ja tšekiksi. 

Guided tours: 2 April to 31 May

no tours between 22-26 April

Monday Wednesday Friday
16:30 - 17:15 16:30 - 17:15 12:15 - 13:00
Monday
16:30 - 17:15
Wednesday
16:30 - 17:15
Friday
12:15 - 13:00
Map

Euroopan parlamentti

Louise Weiss Building
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Yhteystiedot

Liikenneyhteydet

Tietoja junayhteyksistä on Ranskan rautateiden (SNCF) verkkosivustolla.

Ratkaisuja liikkumisrajoitteisille

Käytännön tietoja