Kunst demokraatias 

Spotlight
01-02-202418-09-2024

Kunst demokraatias

Strasbourg
Euroopa Parlament

Kas kunst suudab innustada (noori) inimesi Euroopa Parlamendi valimistel hääletama? Usume, et see on võimalik!
Näitus „Kunst demokraatias“ pakub võimaluse uurida demokraatia teemat tänapäeva Euroopa kunstnike teoste vahendusel. 

Sihtrühma vanus 16 aastat
Rühma suurus Vähemalt 20 ja kuni 50 inimest
Tegevuse ajal kasutatavad keeled FR, DE, EN

Kunst demokraatias

Strasbourg
Euroopa Parlament
Sihtrühma vanus 16 aastat
20-50
FR, DE, EN

Näitus uurib Euroopa Parlamendi kaasaegse kunsti kogust valitud teoste põhjal kunsti ja demokraatia suhteid. Euroopa eri riikidest pärit kunstiteostes tõlgendatakse isikupärasel moel demokraatia eri aspekte. Teostes tõstetakse esile mitmekesisuse, kaasamise ja sõnavabaduse olulisust demokraatias.

Näitus ajendab mõtlema kunsti ja demokraatia tähtsale seosele, õhutab dialoogi ning süvendab arusaamist kunsti rollist demokraatlike väärtuste ja demokraatliku ühiskonna kujundamisel.
 

Euroopa Parlamendi kaasaegse kunsti kogust pärit kunstiteoste näitus „Kunst demokraatias“ vaatleb demokraatia eri osiseid ja püüab välja selgitada, miks on demokraatlikud väärtused meie ühiskonna jaoks nii olulised. Ühtlasi tuletab näitus meelde, et ka ELi kodanikud saavad demokraatiat toetada, hääletades 2024. aasta juunis toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel. 

Näitust „Kunst demokraatias“ saab külastada Brüsselis Parlamentariumis kuni 7. jaanuarini 2024 ja Euroopa Parlamendi Brüsseli istungisaali külastuse raames kuni 2024. aasta juuni lõpuni. 

 

Näitus on 24 keeles kättesaadav ka omaette veebisaidil. Seal leidub samuti 24 keeles õpetaja juhend, mis aitab demokraatia teemat koolis käsitleda ning innustada õpilasi mitmesuguste kunstiliste vahenditega arutlema demokraatia ja selle tähenduse üle.

Giidiga külastused

Giidiga külastused on saadaval inglise, prantsuse, hollandi, saksa, hispaania, itaalia, portugali ja tšehhi keeles. 

Guided tours: 2 April to 31 May

no tours between 22-26 April

Monday Wednesday Friday
16:30 - 17:15 16:30 - 17:15 12:15 - 13:00
Monday
16:30 - 17:15
Wednesday
16:30 - 17:15
Friday
12:15 - 13:00
Map

Euroopa Parlament

Louise Weiss Building
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Kontakt

Kuidas kohale tulla?

SNCF (Prantsusmaa raudtee) veebisait

Motoorne puue

Praktiline teave