Umenie v demokracii 

Spotlight
01-02-202418-09-2024

Umenie v demokracii

Štrasburg
Európsky Parlament

Dokáže umenie motivovať (mladých) ľudí k účasti na európskych voľbách? Veríme, že áno!
Výstava Umenie v demokracii skúma tému demokracie prostredníctvom diel súčasných európskych umelcov. 

Vek cieľovej skupiny 16 rokov
Veľkosť skupiny Od najmenej 20 po najviac 50 osôb
Jazyky dostupné počas aktivity FR, DE, EN

Umenie v demokracii

Štrasburg
Európsky Parlament
Vek cieľovej skupiny 16 rokov
20-50
FR, DE, EN

Výstava prezentuje vybrané umelecké diela zo zbierky súčasného umenia Európskeho parlamentu, prostredníctvom ktorých skúma vzťah medzi umením a demokraciou. Umelecké diela z rôznych európskych krajín ponúkajú osobný pohľad autorov na rôzne aspekty demokracie. Poukazujú na to, aká je demokracia dôležitá pre rozmanitosť, inkluzívnosť a slobodu prejavu.

Dúfam, že vás táto výstava podnieti k zamysleniu nad dôležitou väzbou medzi umením a demokraciou a k dialógu a že vám pomôže lepšie chápať úlohu umenia pri formovaní demokratických hodnôt a našej demokratickej spoločnosti. 
 

Výstava Umenie v demokracii, ktorá prezentuje diela zo zbierky súčasného umenia Európskeho parlamentu, sa venuje rôznym prvkom demokracie a snaží sa odpovedať na otázku, prečo sú tieto hodnoty pre našu spoločnosť také dôležité. Pripomína nám tiež, že aj európski občania môžu prispieť k obrane demokracie, a to hlasovaním v nadchádzajúcich voľbách. 

Umenie v demokracii si možno prezrieť v bruselskom Parlamentáriu do 7. januára 2024 a v rámci návštevy rokovacej sály v Bruseli do konca júna 2024. 

 

Celá výstava je dostupná aj v 24 jazykoch na osobitnom webovom sídle, ktoré obsahuje aj balíček učebných materiálov v 24 jazykoch, ktoré môžu učitelia využiť priamo pri výučbe v triede a študenti sa prostredníctvom navrhovaných výtvarných aktivít môžu zamýšľať nad demokraciou a tým, čo pre nich znamená.


 

Prehliadky so sprievodcom

Prehliadky so sprievodcom sú k dispozícii v angličtine, francúzštine, holandčine, nemčine, španielčine, taliančine, portugalčine a češtine. 

Guided tours: 2 April to 31 May

no tours between 22-26 April

Monday Wednesday Friday
16:30 - 17:15 16:30 - 17:15 12:15 - 13:00
Monday
16:30 - 17:15
Wednesday
16:30 - 17:15
Friday
12:15 - 13:00
Map

Európsky Parlament

Louise Weiss Building
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Kontakt

Ako sa k nám dostať

Informujte sa na webovej stránke spoločnosti SNCF (francúzske železnice).

Bezbariérový prístup

Praktické informácie