Gairdín na Saoránach 

Gairdín na Saoránach

An Bhruiséil
Gairdín na Saoránach

-Tá an téacs seo ar fáil i mBéarla amháin- Téigh isteach in ósais shuaimhneach, ghlas atá suite sa Cheantar Eorpach gnóthach. Tá binsí, faichí agus dealbha i nGairdín na Saoránach, iad uile ar thailte iar-áit chónaithe an ealaíontóra Bheilgigh Antoine Wiertz.

Gairdín na Saoránach

An Bhruiséil
Gairdín na Saoránach

The 2024 Cultural Season programme is coming soon. Please check again to see the full lineup of events to keep you entertained this summer. 

Cuir Gairdín na Saoránach le do thuras agus glac nóiméad chun do scíth a ligean in ósais ghlas, shuaimhneach sa Cheantar Eorpach gnóthach. Agus gan é ach 100 méadar ó bhealach isteach oifigiúil Pharlaimint na hEorpa, tá an gairdín ar thailte iar-áit chónaithe agus stiúideo an ealaíontóra ón 19ú haois Antoine Wiertz. 

Anseo is féidir leat spaisteoireacht i measc na gcrann agus na bhfaichí nó scíth a ligean ar cheann de na binsí. Tá roinnt gnéithe bunaidh sa ghairdín, mar shampla colún fothracha bréige de theampall Paestum na hIodáile. Cuireann dealbha d’fhealsaimh agus d’ealaíontóirí stairiúla Eorpacha béim ar chineál stairiúil na dtailte. Tá pailliún ceoil sa ghairdín freisin agus uaireanta bíonn imeachtaí ann.

Osclaíodh an gairdín don phobal den chéad uair i mí Mheán Fómhair 2020 a bhuíochas d’infheistíocht agus d’athchóiriú Pharlaimint na hEorpa.

Is é Músaem Wiertz stiúideo ollmhór an ealaíontóra anois agus tá sé saor in aisce. Is le Músaem Ríoga na Mínealaíon é agus tá níos mó ná 200 de shaothair an ealaíontóra ann.

Faigh amach faoin gclár cultúrtha ag bun an leathanaigh atá á n-eagrú i nGairdín na Saoránach.

Uaireanta Oscailte

Foghar – Geamhradh An t-Sultain Dàmhair – Màrt
8:00 – 19:50 8:00 – 17:50
Foghar – Geamhradh
An t-Sultain
8:00 – 19:50
Dàmhair – Màrt
8:00 – 17:50
Earrach – Samhradh A 'Ghiblean Cèitean – Lùnastal
8:00 – 18:50 8:00 – 20:50
Earrach – Samhradh
A 'Ghiblean
8:00 – 18:50
Cèitean – Lùnastal
8:00 – 20:50

Stair

Bhog Antoine Wiertz go dtí an suíomh in Ixelles den chéad uair i 1850 agus d’fhorbair sé coincheap an stiúideo, an tí agus an ghairdín é féin. Tógadh codanna móra den teach agus den stiúideo in 1850-1852, cé nár críochnaíodh an láithreán ach roinnt blianta ina dhiaidh sin. 

Bhí an cheardlann ar oscailt don phobal i gcónaí agus dearadh í le bheith tarraingteach. Bhí fothracha bréige teampall Paestum na hIodáile le feiceáil ag paisinéirí a tháinig go stáisiún traenach Bruxelles-Luxembourg agus freagraíonn siad do spiorad rómánsúil an na ré. 

Ar a bhás, thug Wiertz a chuid saothar, an stiúideo, an teach agus an gairdín do stát na Beilge, a d’oscail an stiúideo mar mhúsaem in 1866. Aicmíodh an stiúideo, an teach agus an gairdín go léir mar fhoirgnimh liostaithe i 1997 mar gheall ar a luachanna stairiúla agus ealaíne.

Fanfaidh an gairdín dúnta don phobal go dtí Meán Fómhair 2020, nuair a bheidh Parlaimint na hEorpa tar éis an t-athchóiriú a dhéanamh.

Antoine Wiertz

Péintéir agus dealbhóir rómánsúil Beilgeach ab ea Antoine Wiertz (1806-1865). Agus clú air mar gheall ar chanbháis ollmhóra a úsáid, d’fhéadfadh a phictiúir agus a shaothair ealaíne a bheith níos mó ná 11m ar fad, agus iad ar maos le teachtaireachtaí sóisialta nó fealsúnachta. Ba cheann de na hionadaithe is tábhachtaí de rómánsachas agus d’ealaín shéadchomhartha na Beilge é Wiertz.

In1839 d’iarr Wiertz go n-aithneofaí an Bhruiséil mar phríomhchathair na hEorpa. Sa lá atá inniu ann, tá a ainm ar sheoladh oifigiúil Pharlaimint na hEorpa. Rue Wiertz 60.

An Bhithéagsúlacht i nGairdín na Saoránach

Tá réimse éagsúil flóra agus fána i nGairdín na Saoránach, agus tá 17 speiceas éagsúla crann ann, amhail poibleoga, crainn mhailpe agus crainn cnó capaill. San iomlán, tá 76 chrann i nGairdín na Saoránach, agus tá crann amháin acu ann le níos mó ná 100 bliain. Tá Parlaimint na hEorpa tiomanta don bhithéagsúlacht a chur chun cinn ina limistéir ghlasa. Tá na crainn sna gairdín seo in ann thart ar 3 thonna CO2 in aghaidh na bliana a stóráil agus téann siad chun tairbhe don tírdhreach uirbeach agus don bhithéagsúlacht i gcoitinne. Cuireann an gairdín ní hamháin leis an timthriall carbóin ach leis an timthriall uisce agus le cruthú oileán fuaraithe freisin. 

Is minic a thagann roinnt speiceas d'ialtóga chuig an limistéar coillteach i nGairdín na Saoránach freisin. Ina measc tá an ialtóg fheascrach (pipistrellus pipistrellus), ialtóg Natúisias (pipistrellus nathusii), agus ialtóg Kuhl (pipistrellus kuhlii).

Ag tabhairt aire don láithreán stairiúil seo

Cuireadh tús leis an obair chun an teach agus an gairdín a athfhorbairt in 2016 agus is comhpháirtíocht phoiblí-phoiblí í idir Parlaimint na hEorpa agus stát na Beilge. Síníodh léas 50 bliain ar € 1 ar choinníoll go ndéanfadh Parlaimint na hEorpa an gairdín agus an teach a athchóiriú, agus an gairdín a oscailt don phobal.

Tá an teach i mbun oibreacha atógála faoi láthair agus osclófar é i gceann cúpla bliain.

Map

Gairdín na Saoránach

Rue Vautier / Vautierstraat 62
B-1050 An Bhruiséil
An Bheilg

Conas an áit a bhaint amach

Freastalaíonn stáisiún na Bruiséile-Lucsamburg ar Pharlaimint na hEorpa.

Míchumas luaile

Eolas praiticiúil