Европейски младежки семинари онлайн 

Европейски младежки семинари онлайн

Други места

Станете част от мултикултурна и динамична група млади европейци. Запознайте се с ролята и правомощията на Европейския парламент, набележете и разисквайте важни въпроси за днешна Европа и намерете конкретни решения.

Възраст на целевата публика
От
16
До
26
години
Продължителност на дейността
Размер на групата Минимум 10 – максимум 40 лица
Налични по време на дейността езици EN, FR, DE

Европейски младежки семинари онлайн

Други места
16
26
години
120'
10-40
EN, FR, DE

Европейските младежки семинари онлайн са една от онлайн дейностите за групи, предлагани от Европейския парламент. Присъединете се към млади хора от различни страни от ЕС, за да търсите заедно идеи и да проведете обсъждания и разисквания относно социалните предизвикателства. Като част от мултикултурна група ще работите заедно по теми, важни за днешна Европа. Участниците ще предложат новаторски решения и ще ги представят на член на Европейския парламент (член на ЕП).

Европейският младежки семинар онлайн е дейност, която продължава 2 часа и обикновено се предлага на английски, френски или немски език. Този семинар се занимава с важни европейски теми и обичайно включва:

  • Приветствие и представяне на Европейския парламент, обяснения как работи европейската демокрация и как подобрява живота на гражданите.
  • Лаборатории за идеи, в които многонационални подгрупи обсъждат  различни аспекти на темата на семинара, набелязват предизвикателствата, представят решения и гласуват предложения.
  • Заключителна сесия, на която групите представят най-добрите си идеи на член на ЕП.

Мултикултурен опит за младите граждани

Тази дейност ще развие междуличностните умения и критичното мислене на участниците. Те ще се срещнат с културни, езикови и социални различия по време на разискванията и гласуването, точно както и членовете на Европейския парламент.

Европейските младежки семинари онлайн имат за цел да насърчат активното гражданство и да засилят участието на младите хора в демократичния процес. 
 

Заявка за европейски младежки семинар

Ръководителите на групи — студентски представители, учители, университетски преподаватели, лектори или асистенти — могат да поискат провеждане на европейски младежки семинар онлайн, като попълнят онлайн заявка. Моля, посочете:

  • Възраст на участниците: 16 – 18 или 18 – 26 години. 
  • Брой участници (най-малко 10; най-много 40)
  • Език: английски, френски или немски. Други езици са възможни при поискване и в зависимост от наличните ресурси.
  • Дати.

След като резервацията бъде потвърдена, ще Ви изпратим цялата техническа и административна информация.
Всички въпроси относно европейските младежки семинари онлайн можете да отправяте на адрес eys@europarl.europa.eu.

След европейските младежки семинари онлайн

Споделете своите идеи, мисли и коментари относно опита от европейския младежки семинар онлайн на адрес www.youthideas.eu.