Посещения в Страсбург по време на коронавирус 

Посещения в Страсбург по време на коронавирус

Страсбург
Европейски парламент
 

За да се предостави възможност за посещения в Страсбург по време на пандемията от коронавирус, са въведени редица мерки за хигиена и безопасност. Моля, прочетете информацията внимателно, за да се подготвите за Вашето посещение.

60'
1-6
24

Посещения в Страсбург по време на коронавирус

Страсбург
Европейски парламент
 
 

Посещенията в Европейския парламент в Страсбург са отново възможни и можете да видите европейската демокрация. Посещенията Ви отвеждат във вътрешността на възхитителната сграда „Луиз Вайс“ към местата за гости и представители на обществеността в пленарната зала, където се провеждат разискванията и гласуванията, както и към интерактивния Парламентариум „Симон Вейл“.

Можете също така да видите фотографска изложба за отбелязване на 20-ата годишнина на сградата „Луиз Вайс“. Изложбата отразява много от ключовите събития, които са се случили в сградата от откриването ѝ.

Моля, имайте предвид, че Европейският парламент си запазва правото да променя маршрута за посетители, ако е необходимо.

Посещенията в Европейския парламент в Страсбург са адаптирани, за да се гарантира безопасността на посетителите. Моля, отбележете следното:

  • На разположение са само посещения с ръчни мултимедийни пътеводители на 24 езика.

Без задължителна резервация

Не е необходима резервация, но използваме система за регулиране на броя на влизащите посетители във всеки един момент и за създаване на разстояние между посетителите. В резултат на това може да се наложи посетителите да почакат малко, преди да влязат.

Мерки за хигиена по време на посещение

С цел да се осигури безопасно и приятно посещение за всички, посетителите се приканват любезно да спазват следните мерки:

  • Гел за дезинфекция е наличен на входа и навсякъде из изложбата. Посетителите се насърчават да се възползват от него по време на посещението си.
  • Мултимедийни пътеводители и сензорни екрани се използват през цялото време на посещението. Посетителите се насърчават да си носят лични слушалки и писалки, които могат да бъдат дезинфектирани при получаването на личните мултимедийни пътеводители.
  • Цялото оборудване и материали (като лични мултимедийни пътеводители и интерактивни изложбени елементи), както и обществените санитарни съоръжения и други чувствителни зони (дръжки, врати), се почистват редовно.

Какво още може да се направи, за да бъдете защитени Вие и другите посетители?

  • Ако посетителите се чувстват болни или са имали скорошен контакт (през последните 14 дни) с болен човек, посещението следва да бъде отложено.
  • Посетителите трябва да измиват ръцете си често със сапун и вода.
  • Посетителите следва всеки път да се изкашлят или изкихват в нова хартиена носна кърпичка, която да изхвърлят в затворено кошче за отпадъци. Ако нямат хартиена носна кърпичка, посетителите следва да се изкашлят или изкихват във вътрешната страна на лакътя си.

 

Европейският парламент следи развитието на ситуацията в реално време и ще приспособява своите действия в съответствие с това развитие.