Online Evropské semináře mladých 

Online Evropské semináře mladých

Další místa

Buďte součástí multikulturní dynamické skupiny mladých Evropanů. Pochopte úlohu a pravomoci Evropského parlamentu, identifikujte a diskutujte důležitá témata současné Evropy a najděte jejich konkrétní řešení.

Věk cílového publika
Od
16
do
26
let
Délka aktivity
Velikost skupiny Nejméně 10 a nejvýše 40 osob(y)
Jazyky dostupné během aktivity EN, FR, DE

Online Evropské semináře mladých

Další místa
16
26
let
120'
10-40
EN, FR, DE

Online Evropské semináře mladých jsou jednou z nabídky digitálních aktivit Evropského parlamentu pro skupiny. Připojte se k mladým lidem z různých zemí EU a diskutujte o aktuálních výzvách. V rámci multikulturní skupiny budete společně pracovat na tématech důležitých pro současnou Evropu. Účastníci společně najdou inovativní řešení a představí je poslanci Evropského parlamentu.

Online Evropský seminář mladých je dvouhodinová aktivita, běžně dostupná v anglickém, francouzském či německém jazyce. Program se pokaždé liší podle zvoleného tématu, ale obvykle obsahuje:

  • Přivítání a úvodní informace o Evropském parlamentu a o tom, jak funguje evropská demokracie a v čem zlepšuje život občanů.
  • Laboratoře nápadů, v jejichž rámci se národnostně smíšené skupiny podrobně zabývají různými aspekty tématu a společně identifikují problémy, představují řešení a hlasují o návrzích.
  • Závěrečné setkání, na němž jsou nejlepší nápady představeny poslancům Evropského parlamentu.

Multikulturní zážitek pro mladé občany

Tato aktivita rozvíjí interpersonální dovednosti účastníků a jejich kritické myšlení. Během debat a hlasování se setkají s kulturními, jazykovými a sociálními rozdíly, stejně jako poslanci Evropského parlamentu.

Cílem online Evropských seminářů mladých je podpořit aktivní občanství a účast mládeže na demokratických procesech.
 

Rezervovat Evropský seminář pro mládež

Vedoucí skupin - zástupce studentů, učitelé, univerzitní profesoři, trenéři a asistenti - mohou zažádat o účast v online Evropském semináři mládeže vyplněním online přihlašovacího formuláře. V něm prosím uveďte:

  • Věk účastníků: 16-18 nebo 18-26 let. 
  • Počet účastníků (minimálně 10; maximálně 40)
  • Jazyk: angličtina, francouzština, němčina. Další jazyky možné na vyžádání dle dostupnosti.
  • Termíny konání.

Jakmile dojde k potvrzení rezervace, zašleme vedoucímu skupiny veškeré technické a administrativní informace.
V případě dalších dotazů o online Evropském semináři mladých kontaktujte prosím eys@europarl.europa.eu.

Nejen online Evropských seminářů mladých

Sdílejte své dojmy, myšlenky a názory na zkušenost nejen s online Evropským seminářem mladých na www.youthideas.eu.