Návšteva Štrasburgu počas pandémie COVID-19 

Návšteva Štrasburgu počas pandémie COVID-19

Štrasburg
Európsky Parlament
 

V Štrasburgu boli zavedené hygienické a bezpečnostné opatrenia, aby boli možné návštevy počas pandémie COVID-19. Pred návštevou si pozorne prečítajte tieto informácie.

60'
1-6
24

Návšteva Štrasburgu počas pandémie COVID-19

Štrasburg
Európsky Parlament
 
 

Opäť je možné navštíviť Európsky parlament v Štrasburgu a zažiť európsku demokraciu. Pri návšteve máte možnosť vidieť zvnútra nádhernú budovu Louise Weiss, verejnú galériu v rokovacej sále, kde prebiehajú rozpravy a hlasovania, ako aj interaktívne Parlamentárium Simone Veilovej. 

Takisto si môžete pozrieť výstavu fotografií pri príležitosti 20. výročia výstavby budovy Louise Weiss. Sú na nich zachytené mnohé významné momenty, ktoré sa v budove odohrali od jej otvorenia.

Upozorňujeme, že Európsky parlament si vyhradzuje právo v prípade potreby upraviť okruh návštevníkov.

Návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu sú zorganizované tak, aby bola zaistená bezpečnosť návštevníkov. Upozornenie:

  • Návštevy sú možné len s prenosným multimediálnym sprievodcom v 24 jazykoch.

Rezervácie nie sú nutné

Rezervácia nie je potrebná, bol však zavedený systém vstupov na reguláciu počtu návštevníkov v danom čase a na vytvorenie odstupov medzi návštevníkmi. V dôsledku toho sa môže stať, že návštevníci musia na vstup určitý čas čakať.

Hygienické opatrenia počas návštevy

V snahe zaručiť, aby bola návšteva pre všetkých bezpečná a príjemná, žiadame návštevníkov, aby dodržiavali tieto opatrenia:

  • Pri vstupe a na rôznych miestach výstavy je k dispozícii dezinfekčný gél. Prosíme návštevníkov, aby ho počas návštevy používali.
  • Počas celej návštevy sa používajú osobní mediálni sprievodcovia a dotykové obrazovky. Odporúča sa však, aby si návštevníci priniesli svoje vlastné slúchadlá a dotykové perá, ktoré si môžu dezinfikovať pri odovzdávaní osobných mediálnych sprievodcov.
  • Všetko vybavenie a materiály (ako osobní mediálni sprievodcovia a interaktívne prvky výstavy), ako aj verejné hygienické zariadenia a ostatné citlivé časti vybavenia (kľučky, dvere) sa pravidelne čistia.

Čo ešte môžete urobiť pre svoju ochranu a pre ochranu iných návštevníkov?

  • Ak sa necítite dobre alebo ste boli v poslednom čase v kontakte s chorou osobou (v priebehu posledných 14 dní), návštevu by ste mali odložiť.
  • Často si umývajte ruky mydlom a vodou.
  • Pri kašľaní alebo kýchaní použite vždy novú papierovú vreckovku a po použití ju zahoďte do uzavretého koša na odpadky. Ak nemáte k dispozícii papierovú vreckovku, odporúča sa kašľať alebo kýchať do lakťového ohybu.

 

Európsky parlament stále sleduje aktuálny vývoj situácie a prispôsobuje mu svoje opatrenia.