Návštěva jednacího sálu v Bruselu během pandemie koronaviru 

Návštěva jednacího sálu v Bruselu během pandemie koronaviru

Brusel
Jednací sál

Během pandemie COVID-19 platí pro návštěvníky jednacího sálu zvláštní hygienická a bezpečnostní opatření. S těmito opatřeními se prosím seznamte ještě před svou návštěvou.

30'-90'
10-100
24

Návštěva jednacího sálu v Bruselu během pandemie koronaviru

Brusel
Jednací sál

Rádi bychom Vás znovu přivítali v jednacím sále Evropského parlamentu. Můžete navštívit impozantní jednací sál, který je využíván pro největší a nejvýznamnější rozpravy v Evropském parlamentu.

Návštěvní doba

Prohlídky se nekonají o víkendech, v zavírací dny a o státních svátcích. 
V roce 2022 jsou státní svátky v tyto termíny: 14/04, 15/04, 18/04, 09/05, 26/05, 21/07, 15/08, 31/10, 01/11, 02/11, 23/12-30/12. Prohlídky průvodcem nejsou možné v průběhu plenárních zasedání.

Multimediální průvodce¹⁺² Pondělí − Čtvrtek Pátek
9:00−17:00 9:00−13:00
Multimediální průvodce¹⁺²
Pondělí − Čtvrtek
9:00−17:00
Pátek
9:00−13:00
Diskuse v jednacím sále¹⁺²
Diskuse v jednacím sále¹⁺²
Pondělí Středa Pátek
11:00 a 15:00 15:00 11:00
Pondělí
11:00 a 15:00
Středa
15:00
Pátek
11:00
 1. Poslední vstup je 30 minut před zavírací hodinou.
 2. Vzhledem ke Covidu-19, návštěvy jednacího sálu se nemohou konat během plenárního zasedání. Návštěvnické prostory jsou uzavřeny během plenárního zasedání v Bruselu ve dnech: 23.-24. březen 2022.

Hygienická opatření během návštěvy

Aby bylo pro všechny návštěvníky zajištěno bezpečné a příjemné prostředí, žádáme vás, abyste dodržovali tato opatření:

 • Vezměte prosím na vědomí, že při vstupu budete vyzváni k předložení digitálního certifikátu EU COVID (od 12 let). Ten slouží jako doklad o očkování, prodělání onemocnění COVID-19 nebo o aktuálním negativním výsledku testu.
 • Ve vnitřních prostorách jsou pro návštěvníky starší 13 let povinné chirurgické obličejové masky. Stejně tak se doporučují i dětem.
 • Návštěvníci musí dodržovat pravidla pro omezení fyzických kontaktů. Návštěvníci musí udržovat odstup alespoň 1,5 m.
 • U vstupu a na trase prohlídky je k dispozici dezinfekční gel. Prosíme návštěvníky, aby jej během své návštěvy využívali.
 • Při vstupu je provedena bezpečnostní kontrola včetně měření teploty skenerem.
 • Návštěvníkům jsou k dispozici samoobslužné šatny, které nejsou hlídány. Návštěvníci by s sebou nicméně neměli nosit zavazadla a další předměty.
 • Jednotliví návštěvníci dostanou na celou dobu návštěvy přenosné multimediální průvodce. Aby se co nejvíce omezilo riziko kontaminace, jsou pro každého návštěvníka připravena sluchátka na jedno použití. Důrazně však návštěvníky vybízíme, aby si přinesli sluchátka vlastní. Multimediální průvodce jsou při výdeji dezinfikovány. Pokud chcete, můžete si obsah multimediálního průvodce stáhnout ještě před zahájením návštěvy na své osobní zařízení. Aplikace „Návštěva EP“ je dostupná na Apple Store a na Google Play.
 • Okruh procházející prostory pro návštěvy a návštěvnickou galerií jednacího sálu je jednosměrný a je vyznačen značkami na podlaze a na panelech. Návštěvníci se musí tímto značením řídit.
 • Veškeré vybavení a materiály (např. multimediální průvodce), hygienická zařízení a další místa zvýšeného kontaktu (kliky, dveře) jsou pravidelně čištěna.

Co dalšího můžete udělat pro svou ochranu a pro ochranu ostatních návštěvníků?

 • Pokud se necítíte zdrávi nebo jste se v poslední době (za posledních 14 dní) setkali s nemocnou osobou, návštěvu odložte.
 • Pravidelně si myjte ruce mýdlem a vodou.
 • Dodržujte odstupy alespoň 1,5 m.
 • Omezte počet osob, s nimiž se setkáváte.
 • V prostředcích veřejné dopravy a na rušných místech si nasaďte roušku.
 • V případě zakašlání nebo kýchnutí použijte vždy nový papírový kapesník, který poté vyhoďte do uzavřeného odpadkového koše. Pokud nemáte papírový kapesník, použijte loketní jamku.

 

Více informací o onemocnění COVID-19 a preventivních opatřeních v Belgii naleznete na adrese www.info-coronavirus.be

Parlament situaci soustavně sleduje a opatření pravidelně aktualizuje.