CLUICHE RÓLIMEARTHA FÍORÚIL 

CLUICHE RÓLIMEARTHA FÍORÚIL

Air-loidhne

Glac chugat ról mar Fheisire de Pharlaimint na hEorpa trí thabhairt faoi chaibidlíocht agus vótáil ar reachtaíocht thábhachtach san Aontas Eorpach sa chluiche grúpa seo.

Aois an spriocphobail 16 bliana
Fad na gníomhaíochta
Méid an ghrúpa Íoslíon 16 go uaslíon 40 duine
Teangacha a bheidh ar fáil le linn na gníomhaíochta 24

CLUICHE RÓLIMEARTHA FÍORÚIL

Air-loidhne
Aois an spriocphobail 16 bliana
60
16-40
24

Is féidir le daltaí suíochán a ghlacadh i bParlaimint na hEorpa agus eolas a chur ar an bpróiseas cinnteoireachta díreach ón seomra ranga nó óna bpobal tríd an gcluiche ar líne seo! 
In éineacht lena gcomhFheisirí de Pharlaimint na hEorpa, déanfaidh na himreoirí díospóireacht, caibidlíocht, comhréiteach agus caithfidh siad vóta ar thogra dlí chun saol na saoránach ar fud an Aontais Eorpaigh a fheabhsú.

I thart ar 60 nóiméad, beidh imreoirí in ann foghlaim faoi dhaonlathas na hEorpa ar bhealach tumthach agus idirghníomhach, agus iad ag comhoibriú go dlúth agus ag feabhsú scileanna labhartha poiblí agus scileanna taidhleoireachta ag an am céanna.

treoirleabhair d’éascaitheoir ar fáil chomh maith, lena n-áirítear ábhar comhlántach oideachais agus gníomhaíochtaí ullmhúcháin chun cur leis an eispéireas.

Tá an cluiche agus an treoir SAOR IN AISCE agus ar fáil i 24 theanga!
 

 

CÉ AIR A BHFUIL AN CLUICHE DÍRITHE?

Imreoirí d’aois 16+, d’aon chúlra nó taithí.

CONAS A IMRÍONN TÚ?

Is fearr a oibríonn an cluiche do ghrúpaí de 16 go 28 n-imreoir (40 ar a mhéad), agus teastaíonn 1 éascaitheoir.

Beidh a ngléaseanna féin atá nasctha leis an idirlíon de dhíth ag na himreoirí agus an éascaitheoir araon, agus beidh scáileán amháin de dhíth chun ábhar a thaispeáint don ghrúpa ar fad. 

IMIR AN CLUICHE ANOIS!


Tá an Cluiche Rólimeartha Fíorúil mar chuid den Turas Digiteach go Parlaimint na hEorpa.