Cuairt ar an bParlamentarium le linn an choróinvíris 

Cuairt ar an bParlamentarium le linn an choróinvíris

An Bhruiséil
An Parlamentarium

Tá bearta sláinteachais agus sábháilteachta i bhfeidhm chun cuairteanna a thabhairt ar an bParlamentarium le linn phaindéim an choróinvíris a cheadú. Léigh an fhaisnéis seo go cúramach chun ullmhú do do chuairt.

60'
100
24

Cuairt ar an bParlamentarium le linn an choróinvíris

An Bhruiséil
An Parlamentarium

Tabhair do d’aire an méid seo a leanas:

 • Tá caifitéire an Pharlamentarium dúnta go dtí go dtabharfar fógra eile.
 • Tá an Cluiche Rólghníomhaíochta dúnta go dtí 31/03/22.

Rochtain le linn Covid-19

Cónaitheoirí AE
Chun a chinntiú go mbeidh rochtain agat ar ár n-áiseanna do chuairteoirí sa Bhruiséil, moltar do gach duine san Aontas deimhniú digiteach COVID an Aontais a fháil roimh ré. Cruthaíonn an deimhniú go bhfuil tú vacsaínithe, téarnaithe ó Covid-19, nó go bhfuair tú toradh diúltach tástála le déanaí. Is iad na húdaráis náisiúnta atá i gceannas ar dheimhniú digiteach COVID an Aontais a eisiúint. Cuireann na húdaráis náisiúnta sláinte faisnéis ar fáil maidir le conas é a fháil. 

Is féidir an leagan digiteach den deimhniú a stóráil ar ghléas móibíleach. Is féidir leat leagan páipéir a iarraidh freisin. Ar an dá cheann beidh cód QR ina bhfuil faisnéis riachtanach, chomh maith le síniú digiteach lena áirithiú go bhfuil an deimhniú barántúil.

Cónaitheoirí neamh-AE
Chun a chinntiú go mbeidh rochtain agat ar ár n-áiseanna do chuairteoirí sa Bhruiséil, moltar do gach duine nach cónaitheoir AE iad a ndeimhnithe vacsaínithe oifigiúil a thiontú i nDeimhniú Digiteach COVID na Beilge. D’fhéadfadh sé go dtógfadh an nós imeachta sin suas le 48 uair an chloig le cur i gcrích.

Bearta sláinteachais le linn cuairte

Chun cuairt shábháilte thaitneamhach a chinntiú do gach duine, iarrtar ar chuairteoirí aird a thabhairt ar na bearta seo a leanas:

 • Laistigh, tá maisc aghaidhe éigeantach do chuairteoirí atá 13 bliana d’aois agus níos sine. Moltar go cothrom iad do leanaí.
 • Ní mór na rialacha maidir le scaradh shóisialta a chur i bhfeidhm. Iarrtar ar chuairteoirí achar 1.5 m ar a laghad a choinneáil.
 • glóthach dífhabhtaithe ar fáil ag an mbealach isteach agus ar fud an taispeántais. Moltar do chuairteoirí é a úsáid le linn a gcuairte.
 • Déantar seiceáil slándála ag an mbealach isteach, lena n-áirítear seiceáil teochta trí scanóir.
 • Is féidir le cuairteoirí an seomra cótaí a úsáid. Déantar taisceadáin a dhíghalrú tar éis gach úsáide.
 • Oibríonn an Parlamentarium le treoracha pearsanta meán agus le scáileáin tadhaill le linn an taispeántais ar fad.  Chun an riosca éillithe a laghdú a mhéid is féidir, tá cluaisíní aon uaire agus pinn tadhaill ar fáil do gach cuairteoir.
 • Léirítear conair aontreo tríd an bParlamentarium trí mharcálacha ar an urlár agus ar na painéil (lena n-áirítear na bealaí isteach).  Iarrtar ar chuairteoirí an chonair seo a leanúint.
 • Déantar gach trealamh agus ábhar (mar a dhéantar leis na treoraithe meán pearsanta agus eilimintí taispeántais idirghníomhacha) chomh maith leis na háiseanna sláintíochta poiblí agus limistéir íogaire eile (hanlaí, doirse) a ghlanadh go rialta.

Cad eile is féidir a dhéanamh chun tú féin agus cuairteoirí eile a chosaint?

 • Má mhothaíonn cuairteoirí tinn nó má bhí teagmháil le déanaí acu (laistigh de 14 lá anuas) le duine tinn, ba cheart an chuairt a chur ar athló.
 • Ba cheart do chuairteoirí a lámha a ní go minic le gallúnach agus uisce.
 • Ba cheart do chuairteoirí achar 1.5 méadar ar a laghad a choinneáil agus iad lasmuigh.
 • Ba cheart do chuairteoirí teorainn a chur le líon na ndaoine lena mbuaileann siad.
 • Ba cheart do chuairteoirí aghaidhmhasc a chaitheamh ar iompar poiblí agus i spásanna gnóthacha poiblí.
 • Ba cheart do chuairteoirí casacht nó sraoth a dhéanamh isteach i gciarsúr páipéir nua gach uair agus ansin é a chaitheamh isteach i mbosca bruscair dúnta. Mura bhfuil ciarsúir pháipéir ar fáil, ba cheart do chuairteoirí casacht nó sraoth a dhéanamh isteach i mbacán a láimhe.

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi víreas COVID-19 agus faoi na bearta coisctheacha sa Bheilg, téigh chuig www.info-coronavirus.be. 

Tá Parlaimint na hEorpa ag coinneáil súil ar an staid i bhfíor-am agus déanfaidh sí bearta a oiriúnú dá réir.