Cainteanna PE ar líne 

Cainteanna PE ar líne

Suíomhanna eile

Faigh blaiseadh ar shaol na parlaiminte trasnáisiúnta is mó ar domhan. Déan ceangal ó áit ar bith chun fáil amach faoi na cumhachtaí agus faoin ról atá ag Parlaimint na hEorpa (PE) agus faigh freagraí ar do chuid ceisteanna ó fhoireann PE.

Fad na gníomhaíochta
Méid an ghrúpa Íoslíon 10 go uaslíon 300 duine
Teangacha a bheidh ar fáil le linn na gníomhaíochta 24

Cainteanna PE ar líne

Suíomhanna eile

Is ceann de na gníomhaíochtaí ar líne de chuid Parlaimint na hEorpa do ghrúpaí iad na Cainteanna PE ar líne. Anois is féidir leat cur le do chuid eolais faoi chumhacht, ról agus gníomhaíochtaí na hinstitiúide seo trí chur i láthair 60 nóiméad ar líne agus seisiún ceisteanna agus freagra a dhéanamh a bheith in oiriúint do leasanna do ghrúpa. 

Tá Caint PE ar líne ar fáil i gceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh. Déan ceangal ó pé áit a bhfuil tú agus faigh freagraí ar do chuid ceisteanna ón bhfoireann i bParlaimint na hEorpa. 

Cuir i láthair uathúla agus shaincheaptha

An bhfuil spéis agat sa chaoi a gcuireann an tAontas Eorpach feabhas ar an saol laethúil i do bhaile, i do réigiún agus i do thír? Ar mhaith leat tuilleadh a fhoghlaim faoi ghníomhaíochtaí Pharlaimint na hEorpa agus a Feisirí (FPEnna)?

Is cuir i láthair ar líne iad seo atá uathúil, pearsanta agus idirghníomhach, a bhfuil léaráidí agus grafaicí tarraingteacha ar fáil iontu. Ag brath ar ábhar spéise do ghrúpa, is féidir díriú i gCaint PE ar líne ar chuid de na hábhair seo a leanas:

  • Stair agus luachanna an Aontais Eorpaigh;
  • Struchtúr na n-institiúidí Eorpacha agus an chaoi a n-oibríonn siad;
  • Cumhachtaí, comhdhéanamh, ról, feidhmiú agus gníomhaíochtaí reatha de chuid Pharlaimint na hEorpa;
  • An tionchar atá ag an Aontas Eorpach ar do shaol laethúil;
  • Modhanna le tuilleadh teagmhála a dhéanamh le Parlaimint na hEorpa chun do thuairimí agus smaointe a roinnt faoi mhór-ábhair AE;
  • An Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa agus conas is féidir leat a bheith rannpháirteach.

Tá sé mar aidhm le Cainteanna PE ar líne idirghníomhaíocht leis na Feisirí a éascú freisin.

Déan áirithint ar Chaint PE ar líne

Forbraíodh an ghníomhaíocht seo do scoileanna agus ollscoileanna, iolraitheoirí tuairimíochta agus grúpaí saoránach ó Bhallstáit an Aontais Eorpaigh uile. Cuirfear an t-inneachar in oiriúint do riachtanais agus leasanna an ghrúpa. Is féidir le ceannairí na ngrúpaí Caint PE ar líne a chur in áirithe ach an fhoirm iarratais ar líne a líonadh isteach, agus ‘Caint ar líne’ a chur sa réimse ‘Ionchas don Chuairt’.

A luaithe a dheimhneofar an áirithint, rachfar i dteagmháil leat chun na hábhair spéise a chinntiú roimh an gcaint. Is féidir lear cuireadh a thabhairt d’Fheisire ó Pharlaimint na hEorpa labhairt le do ghrúpa freisin.