Cuairt ar an Seomra Tionóil sa Bhruiséil le linn an choróinvíris 

Cuairt a thabhairt ar an Seomra Tionóil sa Bhruiséil le linn an choróinvíris

An Bhruiséil
Seomra Tionóil
 

Tá bearta sláinteachais agus sábháilteachta i bhfeidhm chun cuairteanna ar an Seomra Tionóil le linn phaindéim an choróinvíris a cheadú. Léigh an fhaisnéis seo go cúramach chun ullmhú do do chuairt.

30'-90'
10-100
24

Cuairt a thabhairt ar an Seomra Tionóil sa Bhruiséil le linn an choróinvíris

An Bhruiséil
Seomra Tionóil
 
 

Tá áthas orainn fáilte a chur romhat chuig Seomra Tionóil Pharlaimint na hEorpa! Is féidir leat cuairt a thabhairt ar an seomra iomlánach iontach a úsáidtear do na díospóireachtaí is mó agus is tábhachtaí i bParlaimint na hEorpa.

Bearta sláinteachais le linn cuairte

Chun cuairt shábháilte agus thaitneamhach a chinntiú do gach duine, iarrtar ar chuairteoirí aird a thabhairt ar na bearta seo a leanas:

  • glóthach dífhabhtaithe ar fáil ag an mbealach isteach agus ar fud na conaire. Moltar do chuairteoirí é a úsáid le linn a gcuairte.
  • Déantar seiceáil slándála ag an mbealach isteach.
  • Tá seomra cótaí féinfhreastail gan mhaoirseacht ar fáil do chuairteoirí. Iarrtar ar chuairteoirí taisteal chomh héadrom agus is féidir mar sin féin.
  • Cuirfear treoracha ilmheánacha iniompartha ar fáil do chuairteoirí aonair le linn na cuairte ar fad. Chun an riosca éillithe a laghdú a mhéid agus is féidir, tá cluaisíní aon uaire ar fáil do gach cuairteoir. Mar sin féin, molaimid go láidir do chuairteoirí a gcuid cluasáin phearsanta féin a thabhairt leo. Déantar treoracha ilmheán a dhífhabhtú tráth a thugtar amach iad. Más fearr leat, is féidir leat ábhar na treorach ilmheán a íoslódáil sula dtosóidh do chuairt ar do ghléas pearsanta. Tá an aip 'EP Visit' ar fáil ar Apple Store agus ar Google Play.
  • Déantar gach trealamh agus ábhar (amhail treoracha ilmheán) chomh maith leis na háiseanna sláintíochta poiblí agus limistéir íogaire eile (hanlaí, doirse) a ghlanadh go rialta.

Cad eile is féidir a dhéanamh chun tú féin agus cuairteoirí eile a chosaint?

  • Má mhothaíonn cuairteoirí tinn nó má bhí teagmháil le déanaí acu (laistigh de 14 lá anuas) le duine tinn, ba cheart an chuairt a chur ar athló.
  • Ba cheart do chuairteoirí a lámha a ní go minic le gallúnach agus uisce.
  • Ba cheart do chuairteoirí casacht nó sraoth a dhéanamh isteach i gciarsúr páipéir nua gach uair agus ansin é a chaitheamh isteach i mbosca bruscair dúnta. Mura bhfuil ciarsúir pháipéir ar fáil, ba cheart do chuairteoirí casacht nó sraoth a dhéanamh isteach i mbacán a láimhe.

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi víreas COVID-19 agus faoi na bearta coisctheacha sa Bheilg, téigh chuig www.info-coronavirus.be

Tá Parlaimint na hEorpa ag coinneáil súil ar an staid i bhfíor-am agus déanfaidh sí bearta a oiriúnú dá réir.