Cuairt ar Strasbourg le linn an choróinvíris 

Cuairt ar Strasbourg le linn an choróinvíris

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa
 

Tá bearta sláinteachais agus sábháilteachta i bhfeidhm chun cuairteanna a thabhairt ar Strasbourg le linn phaindéim an choróinvíris a cheadú. Léigh an fhaisnéis seo go cúramach chun ullmhú do do chuairt.

60'
1-6
24

Cuairt ar Strasbourg le linn an choróinvíris

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa
 
 

Is féidir cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg arís agus daonlathas na hEorpa a fheiceáil. Tugann cuairteanna an seans duit dul isteach i bhfoirgneamh iontach Louise Weiss, áiléar poiblí an tseomra díospóireachta agus vótála sa Seomra Tionóil, agus Parlamentarium idirghníomhach Simone Veil. 

Is féidir leat taispeántas grianghraf a fheiceáil freisin chun comóradh 20 bliain thógáil fhoirgneamh Louise Weiss a chomóradh. Léiríonn sé go leor de na cuimhneacháin chinniúnacha a tharla taobh istigh den fhoirgneamh ó osclaíodh é.

Tabhair faoi deara, le do thoil, gur féidir le Parlaimint na hEorpa an tslí timpeall atá leagtha amach do chuairteoirí a athrú más gá.

Tá oiriúnú déanta ar chuairteanna ar Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg chun sábháilteacht na gcuairteoirí a áirithiú. Tabhair do d’aire an méid seo a leanas:

  • Níl fáil ach ar chuairteanna le treoracha ilmheán láimhe i 24 theanga.

Uaireanta oscailte

Dé Luain − Dé hAoine Dé Sathairn
13.00 − 17.00 09.30 − 12.00 agus 13.00 − 17.00
Dé Luain − Dé hAoine
13.00 − 17.00
Dé Sathairn
09.30 − 12.00 agus 13.00 − 17.00

An imeacht dheireanach roimh 18.00.

 

Tabhair faoi deara go mbíonn Parlaimint na hEorpa dúnta Dé Domhnaigh, ar laethanta dúnta oifige agus laethanta saoire poiblí.

In 2022: 14-18.04 / 09.05 / 14.05 / 26.05 / 01.06 / 14.07 / 15.08 / 31.10-2.11 / 23.12-02.01.23.

Ní gá áirithint a dhéanamh

Ní gá áirithint a dhéanamh ach tá córas iontrála i bhfeidhm chun líon na gcuairteoirí a rialú ag am ar bith agus chun achar a chruthú idir cuairteoirí. Mar thoradh air sin, d’fhéadfadh sé go mbeadh ar chuairteoirí fanacht ar feadh tamaillín beag sula dtéann siad isteach.

Bearta sláinteachais le linn cuairte

Chun cuairt shábháilte thaitneamhach a chinntiú do gach duine, iarrtar ar chuairteoirí aird a thabhairt ar na bearta seo a leanas:

  • glóthach dífhabhtaithe ar fáil ag an mbealach isteach agus ar fud an taispeántais. Moltar do chuairteoirí é a úsáid le linn a gcuairte.
  • Úsáidtear treoracha meán pearsanta agus scáileáin tadhaill le linn na cuairte. Chun an riosca éillithe a laghdú a mhéid is féidir, tá cluaisíní aon uaire agus pinn tadhaill ar fáil. Moltar do chuairteoirí cluasáin phearsanta agus pinn tadhaill a thabhairt leo agus is féidir iad a dhífhabhtú tráth thabhairt amach na dtreoracha meán pearsanta.
  • Déantar gach trealamh agus ábhar (mar a dhéantar leis na treoraithe meán pearsanta agus eilimintí taispeántais idirghníomhacha) chomh maith leis na háiseanna sláintíochta poiblí agus limistéir íogaire eile (hanlaí, doirse) a ghlanadh go rialta.

Cad eile is féidir a dhéanamh chun tú féin agus cuairteoirí eile a chosaint?

  • Má mhothaíonn cuairteoirí tinn nó má bhí teagmháil le déanaí acu (laistigh de 14 lá anuas) le duine tinn, ba cheart an chuairt a chur ar athló.
  • Ba cheart do chuairteoirí a lámha a ní go minic le gallúnach agus uisce.
  • Ba cheart do chuairteoirí casacht nó sraoth a dhéanamh isteach i gciarsúr páipéir nua gach uair agus ansin é a chaitheamh isteach i mbosca bruscair dúnta. Mura bhfuil ciarsúir pháipéir ar fáil, ba cheart do chuairteoirí casacht nó sraoth a dhéanamh isteach i mbacán a láimhe.

 

Tá Parlaimint na hEorpa ag coinneáil súil ar an staid i bhfíor-am agus déanfaidh sí bearta a oiriúnú dá réir.